Pilootproject met modulaire woningen in Huldenberg

In Huldenberg werden nog niet zo lang geleden zes kleine, modulaire demowoningen gebouwd die koolstofarm, energiezuinig en betaalbaar zijn. Het gaat om een pilootproject van de provincie Vlaams-Brabant en Kamp C, met Europese steun. Hout was het belangrijkste materiaal bij de bouw van de huisjes, die zich richten op de brede en groeiende groep van één- tot driepersoonshuishoudens. “We zijn ervan overtuigd dat hout de toekomst is voor de bouwsector, onder meer omdat het materiaal tijdens zijn groei CO2 opslaat en zo een belangrijke bijdrage levert in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is voor ons dan ook uitermate belangrijk dat het hout afkomstig is van PEFC*-gecertificeerde bossen”, vertelt Kristof de Jaeger, bestuurder van inhout, hoofdaannemer in het project.

Om klimaatvriendelijk én betaalbaar wonen in de toekomst veilig te stellen, pionieren een aantal partners, waaronder de provincie Vlaams-Brabant en Kamp C, met de bouw van kleine woningen die aan hoge milieu- en prijsvoorwaarden voldoen. Het project kan rekenen op steun vanuit het Europese project Housing 4.0 Energy. “Het gaat om een onderzoeksproject waarbij we verschillende technieken toepassen. We doen dit parallel met andere pilootprojecten in Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De energieprestaties, CO2-uitstoot en het comfort in de pilootwoningen worden enkele seizoenen lang gemeten, bevraagd en geëvalueerd. Bewoners worden in die periode begeleid in het gebruik van de woning”, vertelt Sofie Torfs, projectverantwoordelijke van Kamp C. De partners van Housing 4.0 Energy maken zich sterk dat kleinere CO2-neutrale ‘nulenergiehuizen’ de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent kunnen verminderen. De digitale aanpak zorgt volgens Torfs dan weer voor 25% minder kosten.


Digitaal bouwplatform

 “Voor die demosites werd een circulair bouwsysteem ontwikkeld dat zich ook op een digitaal platform bevindt. Dat digitaliseren laat toe het ontwerp van een woning, de productie van duurzame bouwelementen en de constructie op elkaar af te stemmen en te vereenvoudigen. Voor elke keuze die de ontwerper maakt, geeft het platform aan wat de gevolgen zijn voor de kosten, de uitstoot van broeikasgassen en het bouwproces. De digitale aanpak maakt het ook makkelijker succesvolle ontwerpen te verspreiden en verder te ontwikkelen”, legt Torfs uit.


Sociale huisvesting

Opdat de woningen, mits enkele kleine aanpassingen, ook inzetbaar zouden zijn in de sociale huisvesting en om sociale huisvestingsmaatschappijen er bewust van te maken dat investeren in duurzaam bouwen ook voor hen is weggelegd, werd de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) mee betrokken in het traject. Torfs: “Wij vinden het belangrijk de link met sociale huisvesting te maken. We bouwen zeer kleine woningen, van 40 en 60 m², maar we willen daarbij niet inboeten op comfort. In de verschillende woningen werken we met verschillende technieken voor de verwarming: infraroodpanelen, een accumulatiekachel en een lucht/lucht-warmtepomp. Die systemen hebben allemaal een gelijkaardige kostprijs. Vooral de infraroodpanelen en de accumulatiekachel zijn tot op vandaag geen conventionele keuzes. Omdat er in dit project veel aandacht wordt geschonken aan het opvolgen van de ervaringen van de bewoners, zullen we hen uiteraard ook terdege uitleggen hoe al die systemen werken. Er zal achteraf ook nagegaan worden hoe de bewoners het comfort van de systemen ervaren hebben en wat de voor- en nadelen van die technologieën zijn”, legt Torfs uit.


PEFC-gelabeld hout als evidentie

Voor het concept van de modulaire en circulaire woningen werd inhout als hoofdaannemer onder de arm genomen, een bedrijf dat enkel met gelabeld hout werkt. “Onze klanten weten waar we voor staan. We zijn reeds vijftien jaar bezig met duurzaam ondernemen en het gebruik van hernieuwbare materialen en het leveren van kwalitatieve en innovatieve producten”, vertelt Kristof de Jaeger, bestuurder van inhout. “Voor het project in Huldenberg werd onze Mobble gebruikt, een modulaire woning die zo is ontworpen dat ze eenvoudig kan worden aangepast aan nieuwe noden. Bovendien zijn de Mobbles ook op het vlak van materialen gericht op de circulaire economie. We willen ermee inzetten op korte ketens en het sluiten van kringlopen door gebruik te maken van lokaal en duurzaam hout dat later kan worden hergebruikt of gerecycleerd.”

“Als specialist in houtskeletbouw zijn wij ervan overtuigd dat hout de toekomst is voor de bouwsector. Het materiaal heeft uitzonderlijke kwaliteiten, zowel op het vlak thermiek als akoestiek. Bovendien is het licht en slaat het CO2 op tijdens de groei. Daardoor levert de grondstof een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is voor ons dan ook uitermate belangrijk dat het hout waarmee wij werken afkomstig is van PEFC-gecertificeerde bossen”, benadrukt hij.


Duurzame missie en visie

Inhout heeft dan ook al jarenlang vaste leveranciers van PEFC-gelabeld hout. “Die zijn zorgvuldig gekozen. We werken enkel samen met partners die dezelfde missie en visie hebben als wij. Want ondanks het feit dat hout een populair bouwmateriaal is geworden en we ervan overtuigd zijn dat er genoeg hout is – het Europese bos zou zelfs groeien – mogen we niet op onze lauweren rusten. We moeten blijven investeren in goed bosbeheer en daarenboven zal er nagedacht moeten worden hoe de verwerking van hout efficiënter te maken en het hergebruik van houtproducten te verbeteren”, besluit hij.

Architecten van het project in Huldenberg zijn het Gentse BAST architects & engineers en Overal Architectuur uit Mechelen. Naast hoofdaannemer inhout is ook Bao Living, met zijn Slimma Aanpasbare Module of SAM, een van de aannemers. Ook Volta en Domus Mundi droegen hun steentje bij.

* PEFC is een internationaal label dat de garantie biedt dat de houtvezels van een product afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Het PEFC-boscertificatiesysteem bevordert het evenwicht tussen de ecologische, maatschappelijke en economische aspecten van het bos. Wereldwijd zijn momenteel meer dan 325 miljoen hectare bossen PEFC-gecertificeerd. In Europa ligt het aantal PEFC-gecertificeerde bossen op 68%. Op die manier kan PEFC een lokale houtbevoorrading garanderen en korte keten promoten. Wil je graag in contact komen met leveranciers van PEFC-gelabeld hout? Neem dan contact op met PEFC Belgium via info@pefc.be of neem en kijkje op www.pefc.be.

Deel dit artikel:

Onze partners