Plan met 16 actiepunten moet Leuven meer circulair doen bouwen

De stad Leuven formaliseert haar engagement om volop in te zetten op circulair bouwen in een plan met zestien actiepunten dat het recent voorstelde. Zo zal de in de eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten voortaan zo veel mogelijk herbruikbare bouwmaterialen gebruiken, versterkt ze de rol van de Leuvense Materialenbank en zal ze circulaire criteria toevoegen in haar bestekken in aanbestedingen. Het actieplan kadert in de ambitie van Leuven om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn.

"De klassieke manier van bouwen zorgt voor een enorme verspilling van kostbare materialen. Grondstoffen worden ontgonnen, vervoerd, in een gebouw verwerkt en na verloop van tijd door sloop vernietigd en afgevoerd als afval. Twee derde van de binnenlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de ontginning, verwerking, consumptie en afdanking of in het beste geval recyclage van bouwmaterialen. Daarom stelden we een actieplan voor circulair bouwen op", licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. "We hebben als overheid een cruciale rol in het stimuleren van hergebruik van bouwmaterialen en we kunnen voor een grote impact zorgen door stedelijke bouwprojecten en regelgeving aan te passen aan de circulaire principes. Met dit plan willen we de transitie naar die manier van bouwen versnellen. Het past perfect binnen onze ambitie om van Leuven een circulaire en klimaatneutrale stad te maken."

"Gebruikte materialen of onderdelen krijgen in Leuven voortaan een tweede leven in een nieuw gebouw dankzij urban mining. Architecten zullen we in aanbestedingen aanmoedigen gebouwen zo te ontwerpen dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn en aannemers om te kiezen voor materialen en onderdelen die later ook nog volledig gerecupereerd kunnen worden", benoemt Dessers enkele actiepunten uit het plan. 


Twee pilootprojecten

De voorbije jaren heeft de stad onder andere bij de inrichting van de Molens Van Orshoven al ervaring opgedaan met circulair bouwen. “Zo leerden we hiaten in de wetgeving en goede circulaire technieken, producten en toepassingen kennen. Die kennis kunnen we ook doorgeven aan private bouwheren die in de toekomst ook de stap willen zetten. We hopen immers dat we door zelf het goede voorbeeld te geven, ook bedrijven, organisaties en Leuvenaars inspireren om hun bouwmaterialen klimaatbewuster te kiezen”, aldus schepen van economie en stadsgebouwen Lalynn Wadera.

Stad Leuven zal de principes toepassen in haar nieuwbouw- en renovatieprojecten via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). “We werkten de voorbije maanden het actieplan uit. Daarbij steunden we op ervaringen uit de circulaire pilootprojecten Molens van Orshoven en de renovatie van een aantal studio's in de Fonteinstraat”, vult Lies Corneillie, voorzitter van AGSL, aan. 

Het actieplan bestaat dus uit zestien uiteenlopende acties. De afbeelding hieronder toont welke dat zijn (klik op het beeld om alle actiepunten te kunnen zien, red.).

Deel dit artikel:

Onze partners