POM Limburg zoekt bouwteam voor circulaire realisatie van haar Bouwcampus 2.0

De Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg lanceert samen met verschillende partners een aanbesteding voor het optrekken van haar Bouwcampus 2.0 in Diepenbeek. De nieuwe campus moet zo duurzaam mogelijk worden gebouwd, op basis van circulaire en modulaire bouwprincipes, en een materialenpaspoort krijgen in Madaster. Op 27 maart organiseert POM Limburg een infomoment voor mogelijke kandidaat-architecten en -aannemers.

De Bouwcampus 2.0, die een voedingsbodem moet worden voor innovaties in de bouwsector, kadert binnen het Masterplan Campus Diepenbeek, waarin POM Limburg ook een Health Campus voorziet. POM Limburg en de betrokken partners willen de Bouwcampus 2.0 zo duurzaam mogelijk bouwen.

Gedeputeerde van de provincie Limburg voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Wie een campus bouwt rond innovatieve ideeën in de bouw, moet de daad ook zelf bij het woord voegen. Het gebouw wordt met een zo minimaal mogelijke voetafdruk opgetrokken, volgens de hedendaagse principes van circulair en modulair bouwen. Het wordt het toonbeeld van innovatie, doorgedreven duurzaamheid en flexibiliteit.”

Op Bouwcampus 2.0 zal alles dus draaien rond innovatieve experimenten. Verschillende spelers uit de bouwsector zullen er elkaar ontmoeten en er kennis uitwisselen. De sector vecht immers al jaren tegen een hoge afvalberg en lage rendabiliteit. Tom Vandeput: “Twee grote uitdagingen die een belangrijke transitie van de sector vragen, een naar digitaal en een naar circulair bouwen. Limburg wil daar niet minder dan koploper in worden, met Bouwcampus 2.0 als uithangbord.”

Het basisbouwprincipe voor de Bouwcampus 2.0 luidt: meer doen met minder ruimte. Dat betekent onder meer dat er zoveel mogelijk in de hoogte moet worden gebouwd, boven op de bestaande verhardingen. Het gebouw moet daarnaast dus ook circulaire en modulair gebouwd worden, zodat het met zo weinig mogelijk technische ingrepen makkelijk een andere vorm kan krijgen en/of kan worden aangepast aan een functionaliteit, en een duurzaam energieplaatje hebben.

In de ambitienota staat ook dat de Bouwcampus 2.0 een materialenpaspoort in Madaster moet krijgen.


INFOMOMENT

De aanbestedingsprocedure voor de samenstelling van het multidisciplinair team, met onder meer een aannemer en architect, wordt nu opgestart. In dat kader organiseert POM Limburg op maandag 27 maart in Diepenbeek een infomoment voor mogelijke kandidaten. Wie zich kandidaat wil stellen, moet verplicht op dat moment aanwezig zijn. Tom Vandeput: “Tijdens de sessie lichten we onze ambities, verwachtingen en de verdere procedure toe. De mogelijke kandidaten krijgen uiteraard ook de kans om vragen te stellen.” Inschrijven voor het infomoment kan via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners