Primagaz ziet interesse in propaan gemaakt van slachtafval en agrarische reststromen stijgen

Primagaz zet zijn biopropaan, voor de volle 100% geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen als slachtafval en restromen uit de land- en bosbouw, voortaan in de markt onder de naam Futuria Propaan. Het bedrijf wil de huidige energiecrisis, die de vraag naar biopropaan naar eigen zeggen doet stijgen, immers aangrijpen om van dat gas de nieuwe norm te maken en is ervan overtuigd dat een meer internationale benaming daarbij helpt. “De aardgasprijs ligt vandaag al zo’n drie keer hoger dan die van hernieuwbaar propaan én we moeten sowieso af van fossiele brandstoffen, dus waarom zou je nog twijfelen?”, schetst Karel Segers van Primagaz de situatie.

Wie vandaag niet weet dat we het gebruik van fossiele brandstoffen best zo veel mogelijk beperken zo niet elimineren om de natuurlijke bronnen niet verder uit te putten en het klimaat niet langer te vervuilen en te laten opwarmen, heeft het afgelopen decennium op een andere planeet geleefd. Toch is 80% van de energie die wereldwijd verbruikt wordt nog steeds afkomstig van fossiele brandstoffen. Belangrijke reden daarvoor is, naast de menselijke gewoontedrang en het feit dat het nog steeds meer dan voldoende voorradig is, dat aardgas historisch gezien altijd veruit de goedkoopste brandstof was. Sinds Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen en daarmee een boycot op de afname van Russisch gas over zich afriep, liggen de kaarten evenwel anders.


DRIE KEER GOEDKOPER DAN AARDGAS

“Met huidige dagprijzen voor gas die boven de 300 euro per kilowattuur liggen, een vertienvoudiging in vergelijking met de situatie voor de oorlog in Oekraïne, werd propaan voor veel bedrijven ineens een interessante alternatieve energiebron. Zeker nu ze door de overheid ook werden aangeschreven over het feit dat deze winter het afschakelplan voor elektriciteit wel eens van kracht zou kunnen gaan”, vertelt Karel Segers, Senior Business Developer bij Primagaz, dat propaangas levert. “De prijzen daarvoor liggen met 80 à 90 euro per killowattuur immers zo’n drie keer lager. In tegenstelling tot de volatiele markt van aardgas en elektriciteit, zijn die propaanprijzen ook al jaren stabiel, omdat ze bewaakt worden door de overheid, die met maximumprijzen werkt. We zagen de vraag naar ons propaangas dan ook aanzienlijk stijgen. Onze vertegenwoordigers die op de industrie werken, hebben nu dagelijks twee aanvragen van grote bedrijven. In de private markt gaat het om meerdere aanvragen per dag per vertegenwoordiger. Daar waar die aanvragen vroeger enkel kwamen van particulieren uit een gebied waar geen aardgasaansluiting mogelijk was of van burgers met een mazouttank, zijn er nu ook veel mensen met een aardgasaansluiting die willen overschakelen op propaan.”


TOT 80% MINDER CO2-UITSTOOT MET BIOPROPAAN

Primagaz wil van die evolutie gebruikmaken om biopropaan naar voren te schuiven als duurzaam alternatief voor conventioneel propaan, aangezien die laatste vorm, die ontstaat bij het raffineren van olie en het winnen van aardgas, ongeveer in gelijke mate als aardgas gebruikmaakt van fossiele grondstoffen – maar wel minder dan stookolie. “Biopropaan is een niet-fossiele brandstof, wat betekent dat ze niet gemaakt wordt van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen maar wel van afval- en reststoffen uit de voedingsindustrie of van olie die wordt gewonnen uit agrarisch afval” legt Segers uit. “Réststromen van hernieuwbare bronnen dus; er worden dus geen dieren gedood of bossen afgebrand enkel en alleen om er propaangas van te kunnen maken, laat dat duidelijk zijn. Het is dus ook geen CO2-gecompenseerd propaan, wat vandaag ook wordt aangeboden en waarbij voor de geleverde fossiele energie een groencertificaat wordt gekocht. Nog een verschil is dat er bij de productie en verbranding van fossiele brandstoffen veel CO2 vrijkomt in de atmosfeer, terwijl die uitstoot in het geval van biopropaan veel lager ligt, tot wel 80%.”


VANAF 2040 ENKEL NOG FUTURIA PROPAAN

Dat biopropaan, in dezelfde prijsorde als klassiek propaan, zet Primagaz sinds kort onder de naam Futuria Propaan in de markt. “Omdat we ook buiten de Belgische landsgrenzen een pioniersrol willen gaan vervullen op het vlak van hernieuwbaar propaan en die naam beter nu eenmaal beter bekt”, aldus Segers. “Maar de naam is ook een duidelijke verwijzing naar het feit dat biopropaan de toekomst is. We moeten immers af van fossiele brandstoffen. Nu er naast een ecologisch ook een economisch voordeel speelt, is er eigenlijk geen reden meer om nog te twijfelen aan een overstap naar Futuria Propaan, dat chemisch en moleculair 100% gelijk is aan gewoon propaan en exact dezelfde prestaties levert. Primagaz zal vanaf 2040 alvast enkel nog Futuria Propaan aanbieden.”


OVERSTAP TECHNISCH NIET MOEILIJK

Maar vergt een overstap naar (bio)propaan dan geen grote infrastructurele werken? Volgens Segers niet. “Voor particulieren die een aardgasaansluiting hebben en kiezen voor propaan of Futuria Propaan is de technische ingreep heel beperkt. Ook in de industrie gaat het niet om grote technische ingrepen, al zit je daar anders dan bij particulieren wel nog met een vergunningstraject.”

Tot slot: vreest Primagaz niet dat de interesse in (bio)propaan weer zal dalen eens de aardgasprijzen zich herstellen? “De interesse in propaan misschien wel, maar die in Futuria Propaan niet”, is Segers duidelijk. “Ik herhaal mezelf, maar fossiele brandstoffen zijn een eindig verhaal, ze moeten verdwijnen. Bijgevolg is Futuria Propaan de toekomst”, besluit hij.

Deel dit artikel:

Onze partners