“Product as a service niet enige businessmodel dat voortkomt uit circulair bouwen”

Wanneer men spreekt over nieuwe businessmodellen die ontstaan door de transitie naar circulair bouwen, gaat het bijna altijd over product as a service. “Maar er zijn ook een aantal andere verdienmodellen, waar nog niemand aan denkt, die zich dan zullen ontwikkelen”, zegt Bart Humbeeck van Pixii.

Volgens Bart Humbeeck zullen niet alleen producenten, maar ook andere bedrijven actief in de bouwsector de wijze waarop ze geld verdienen moeten herdenken in een wereld waarin voornamelijk circulair wordt gebouwd. “Ik denk bijvoorbeeld aan sloopfirma’s. Die zullen hun businessmodel moeten aanpassen, want circulaire gebouwen hebben normaliter een langere levensduur omdat ze zo functieloos mogelijk en dus adaptief werden ontworpen. Hun werk zal ook een hele andere vorm krijgen. Vandaag gaan sloopfirma’s veelal met bruut geweld te werk, maar aangezien het de bedoeling is dat materialen en modules waaruit een circulair gebouw bestaat, worden hergebruikt, zullen zijn op een veel voorzichtigere manier moeten opereren. Ze worden eigenlijk meer demonteerders, of een logistiek bedrijf.”


Assessors

“Nauw verbonden daarmee, zie ik ook totaal nieuwe verdienmodellen ontstaan, waar vandaag misschien nog niemand aan denkt. Bedrijven kunnen er bijvoorbeeld hun corebusiness van maken te gaan inventariseren welke materialen er in een gebouw zitten en welke daarvan nog bruikbaar zijn. Het zal een hele kunst zijn om oude materialen correct te identificeren en hun technische eigenschappen correct in beeld te brengen. Op termijn mag het voor nieuwe projecten wel de bedoeling zijn zulke data vooraf op te slaan in een online databank, echt op punt staat dat systeem nog niet en voor bestaande gebouwen is dat geen optie, dus dergelijk assessors zullen nodig zijn.”


Materialendepots en consultancy

“Vervolgens moeten die materialen ergens worden opgeslagen wanneer ze niet onmiddellijk worden hergebruikt, dus ook rond materialendepots valt een succesvol businessmodel uit te bouwen.”

“Consultancybedrijven kunnen dan weer gaan focussen op het ontwarren van het juridisch en verzekeringstechnisch kluwen dat ontstaat wanneer verschillende gebouwonderdelen toebehoren aan verschillende eigenaars, wat zo zal zijn in een wereld waarin product as a service regeert.”


Materialenlabo’s

“Materialen fysiek opslaan en online ter beschikking stellen is één ding, maar hoe kan je er zeker van zijn dat die oude materialen nog zullen voldoen aan de hedendaagse normen en vereisten? En wat doen we tijdens de overgangsperiode met oude materialen die we niet meer kunnen identificeren of waarvan technische eigenschappen niet meer kunnen vastgesteld worden door het ontbreken van documentatie? Dat zou allemaal onderzocht kunnen worden in materialenlabo’s.”

“Een ding in zeker,” besluit Humbeeck, “het is niet omdat producten, componenten en gebouwen circulair worden dat er minder werkgelegenheid zal zijn in de bouwsector. Integendeel!”

Deel dit artikel:

Onze partners