Projectoproep RENOLAB

Het startschot is gegeven voor RENOLAB, de projectoproep die wil bijdragen tot de grootschalige inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. Dit initiatief, gelanceerd in september 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, kadert in de Renovatiestrategie RENOLUTION.

RENOLAB omvat twee afzonderlijke luiken:

  • RENOLAB.ID steunt ideeën, (lopende of te ontwikkelen) projecten, instrumenten en mechanismen (financieel, sociaal, economisch, technisch enzovoort) die het mogelijk maken de obstakels voor renovatie weg te nemen.
  • RENOLAB.B biedt ondersteuning bij circulaire en duurzame renovatieprojecten van bestaande gebouwen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.


RENOLAB.ID

RENOLAB.ID biedt begeleiding en/of een subsidie voor ideeën en projecten die bijdragen tot het wegnemen van de obstakels voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. De ondersteunde pilootprojecten dragen bij tot de uitvoering van de RENOLUTION-strategie en hebben het potentieel om op grotere schaal te worden toegepast. 


Voor wie?

Dit brede aanbod aan begeleidingen en subsidies richt zich tot elke zelfstandige of structuur (van de kleinste tot de grootste) waarvan het idee of het project de doelstelling van RENOLAB.ID weerspiegelt: zelfstandigen, gemeenten, verenigingen, kmo’s, algemene ondernemingen, opleidingscentra enzovoort.


Voor welke projecten ?

Om in aanmerking te komen, kan het project in uitvoering zijn of zich nog in de conceptfase bevinden. De horizon van mogelijkheden is breed, er wordt geen limiet opgelegd qua schaal of ambitie. Het kan om om het even welk experiment gaan dat moet worden getest of verbeterd met betrekking tot een groot aantal domeinen.

Klik hier voor meer info over RENOLAB.ID.


RENOLAB.B

RENOLAB.B ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. Het kan daarbij zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden. De thema's die erin aan bod komen hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie.


Voor wie?

RENOLAB.B richt zich tot ontwerpers, renovatiebedrijven en alle soorten bouwheren (particulieren, overheidsinstanties, parastatalen, vzw’s, bedrijven, promotoren enzovoort).


Drie verschillende categorieën

  1. ONTWERP: de subsidie is gericht op exemplarische circulaire en duurzame ontwerpen om niet-sloop te stimuleren en innovatie bij renovatieprojecten te ondersteunen.
  2. UITVOERING voor bouwheren: de financiering is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van circulaire en duurzame ontwerpkeuzes.
  3. UITVOERING voor aannemers: de subsidie stimuleert veranderingen in de praktijken van bouwbedrijven op bouwplaatsen om de overgang naar een circulaire economie voor professionals in de bouwsector te stimuleren.

Klik hier voor meer info over RENOLAB.B.

Hebt u een renovatieproject voor een gebouw? De begeleidingsdocumenten en het reglement rond RENOLAB.B zullen in september 2021 beschikbaar zijn, vóór de openstelling van de oproep tot het indienen van kandidaturen op 29 september 2021. 


Bron: Leefmilieu Brussel

Deel dit artikel:

Onze partners