Pvc en duurzaamheid: nieuw engagement richting 2030

Het jaarlijkse VinylPlus Sustainability Forum gaat dit jaar door op 17 juni 2021. Tijdens het online event zal VinylPlus samen met de deelnemers, stakeholders uit de Europese pvc-industrie, de balans opmaken van tien jaar inzet op het vlak van duurzaamheid en een nog ambitieuzere verbintenis lanceren richting 2030. Tijdens een awardceremonie zullen ook prijzen worden uitgereikt aan de bedrijven wiens pvc-producten het VinylPlus Product Label dragen.

De Europese pvc-waardeketen maakt al twintig jaar lange werk van verduurzaming en zet zo steeds meer stappen richting de circulaire economie. Dankzij de inspanningen van de hele Europese pvc-industrie, met duidelijk gedefinieerde doelstellingen, streefcijfers en deadlines, werden vooral de laatste tien jaar grote stappen gezet. Daar heeft het tien jaar geleden geïntroduceerde VinylPlus-programma, een vrijwillige verbintenis waarmee de ondertekenaars hun engagement om te verduurzamen mee uitdrukken, veel mee te maken. VinylPlus en zijn partners vieren die vooruitgang van de laatste tien jaar op 17 juni 2021 met een nieuwe editie van het VinylPlus Sustainability Forum, waarop de huidige vrijwillige verbintenis wordt afgesloten. Het evenement gaat online door, van 9.30 tot 13.30 uur.


VinylPlus 2030 Commitment

Maar niet zonder een nieuw tienjarige vrijwillige verbintenis te sluiten. “Als branche hebben we veel bereikt, maar er is nog meer te doen”, klinkt het bij VinylPlus. “In het komende decennium zullen we blijven samenwerken om, onder meer via innovatie en partnerschappen, meer circulair te worden en koolstofneutraliteit te bevorderen. Bogend op meer dan twintig jaar ervaring waaruit heel wat leerlessen werden getrokken, presenteren we dan ook een vernieuwd VinylPlus-programma, met de naam VinylPlus 2030 Commitment, waarmee we een nog ambitieuzere duurzaamheidsverbintenis voor de volgende tien jaar sluiten met onze partners, tot 2030 dus.”

Samen met de onafhankelijke onderzoeksinstantie Building Research Establishement (BRE) en de ngo The Natural Step heeft VinylPlus in het kader van die vrijwillige verbintenis het VinylPlus Product Label ontwikkeld, een label dat, wanneer zij het speciaal daartoe opgestelde screeningprogramma doorlopen, wordt toegekend aan duurzame pvc-producten voor de bouwsector en inkopers zo helpt bij het selecteren van de meest duurzame bouwproducten uit pvc. Tijdens het VinylPlus Sustainability Forum zullen bedrijven die dat label reeds behaalden, zoals onder meer Schüco en Tarkett, tijdens een awardceremonie in de bloemetjes worden gezet.

Op het VinylPlus Sustainability Forum worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

  • Waar staat VinylPlus voor?
  • Een overzicht van de stappen die de pvc-industrie via het VinylPlus-programma de afgelopen tien jaar gezet heeft op het vlak van duurzaamheid
  • Een meer gedetailleerde blik op de duurzame vorderingen op het gebied van productbeheer, transparantie, recycleren, en stakeholderengagement
  • Een overzicht van de ambities van de EU op het gebied van circulaire economie en de Europese Green Deal, waaraan de pvc-sector haar steentje wil bijdragen
  • Lancering van de nieuwe tienjarige duurzaamheidsverbintenis van de Europese pvc-industrie en ondertekeningsceremonie
  • Prijsuitreiking aan de bedrijven wiens producten het VinylPlus Product Label dragen

Omdat op deze editie van VinylPlus Sustainability Forum een nieuwe vrijwillige verbintenis voor de volgende tien jaar wordt gelanceerd, is deze editie uitzonderlijk gratis. Online registreren is wel verplicht en kan via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners