Roca Group pioniert met ’s werelds eerste CO2-vrije tunneloven voor productie van keramisch sanitair

Roca Group, met merken als Roca en LAUFEN wereldleider in het ontwerpen, produceren en commercialiseren van badkameroplossingen, heeft met succes de eerste elektrische tunneloven ter wereld voor de productie van keramisch sanitair in gebruik genomen. Dankzij de oven in de door hernieuwbare energie gevoede LAUFEN-fabriek in Gmunden (Oostenrijk), maakt Roca Group de productie van keramiek, die bekendstaat als energie- en koolstofintensief, koolstofvrij.

De Duitse ovenfabrikant Keramischer Ofenbau, marktleider op het gebied van energiezuinige keramiekovens, werkte vier jaar aan de oven waarmee Roca Group het productieproces in de LAUFEN-fabriek gaat elektrificeren en zo decarboniseren. De innovatieve elektrische oven werd inmiddels al geregistreerd door het Europees Octrooibureau.

De geautomatiseerde oven die zorgt voor de koolstofvrije productie van keramische stukken is een duurzaam alternatief voor conventionele keramische ovens die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De allereerste implementatie van de baanbrekende technologie vormt een mijlpaal in het streven van Roca Group om in 2024 van de LAUFEN-fabriek in Gmunden 's werelds eerste productiefaciliteit voor sanitaire voorzieningen zonder CO2-uitstoot te maken en de bredere SBTi-doelstelling van de hele groep, die 2022 afsloot met een reductie met 39% van de directe CO2-uitstoot ten opzichte van 2018, dat als basislijn geldt, om in 2045 CO2-neutraal te zijn.


Groot potentieel

Verwacht wordt dat de toepassing van de nieuwe oven, die bewijst dat keramische productie volledig koolstofvrij maken realistisch en economisch haalbaar is, niet beperkt zal blijven tot de productie van keramisch sanitair. Ook de sector van de structurele of technische keramiek, of die van keramisch serviesgoed kan profiteren van de nieuwe technologie. “We hebben de langetermijndoelstelling om onze activiteiten koolstofvrij te maken en hebben hard gewerkt om oplossingen te vinden die ons zullen helpen dit te bereiken. Dit nieuwe pan-Europese partnerschap met Keramischer Ofenbau helpt ons niet alleen op weg naar een netto nulbeleid, maar is ook een duidelijke stap voorwaarts voor de sector als geheel”, vertelt Albert Magrans, CEO van Roca Group.

Günter Halex, chairman of the advisory board bij Keramischer OFENBAU vult aan: "Deze elektrische oven bewijst eens te meer dat onze geavanceerde technologieën zelfs de CO2-intensieve keramische industrie kunnen decarboniseren. Onze elektrisch verwarmde ovens bieden onze klanten een toenemende onafhankelijkheid van de energiemarkt en maken een duurzame en economische productie mogelijk, nu en in de komende decennia. Dit baanbrekende en innovatieve project laat zien dat onze technologie keramische producten hun maximale kwaliteit doet behouden en tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan onze planeet.”


Structurele samenwerking

Voor Roca Group stopt de samenwerking met Keramischer Ofenbau niet bij de ontwikkeling van de oven. Via Roca Group Ventures heeft de groep immers een meerderheidsbelang verworven in de Keramischer Ofenbau Holding GmbH, dat eigenaar is van Keramischer Ofenbau en investeert in het innovatievermogen van het bedrijf ten gunste van de gehele keramische industrie. Roca Group is ook vastbesloten om het bedrijf te steunen met extra financiering om deze baanbrekende technologie, die de toekomstbestendige productie van sanitair in Europa en de rest van de wereld kan verzekeren, verder te ontwikkelen, op de markt te brengen en te implementeren.

Hoewel Roca Group en Keramischer Ofenbau volledig onafhankelijk blijven, zal de langetermijnsamenwerking de innovatiecapaciteit van beide bedrijven versterken om hun gedeelde doelstellingen te bereiken: de keramische industrie verduurzamen middels decarbonisatie.

Via deze link kan je een korte video – met Engelse tekst – bekijken over de wereldprimeur van Roca Group.

Deel dit artikel:

Onze partners