SBTi keurt klimaatdoelstellingen Tarkett goed

Het Science Based Targets initiative (SBTi)1 heeft de op wetenschap gebaseerde kortetermijndoelstellingen voor uitstootreductie van Tarkett goedgekeurd. Die zijn volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

De wereldleider op het gebied van innovatieve en duurzame (sport)vloeroplossingen verbindt er zich meer bepaald toe tegen 2030 de helft minder broeikasgassen uit te stoten in de zogenaamde scope 1 en 2 en 27,5%2 minder broeikasgassen in scope 3 – uitstoot geproduceerd door de bedrijven die aan Tarkett goederen en diensten leveren en de bedrijven die afgedankte verkochte producten van Tarkett verwerken –, telkens ten opzichte van basisjaar 2019.

Over het algemeen streeft Tarkett's klimaatroutekaart naar een vermindering van 30% van de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen tegen 2030, inclusief de uitstoot van scope 3, die 90% van de totale broeikasgasuitstoot van Tarkett vertegenwoordigt.3

"We moeten dringend ingrijpen tegen de klimaatverandering", zegt Arnaud Marquis, Chief Sustainability & Innovation Officer bij Tarkett. "De nieuwste klimaatwetenschap toont aan dat het nog steeds mogelijk is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C, maar we komen gevaarlijk dicht in de buurt van die drempel. Wij beschouwen het stellen van klimaatdoelen als een win-winsituatie voor de hele waardeketen – ze helpen ons om onze eigen uitstoot van broeikasgassen en die van onze klanten te verminderen. Bij Tarkett werken we samen met onze belanghebbenden om de basisregels samen te veranderen. Minder afval en een lagere uitstoot zijn de twee fundamentele principes waaraan we werken om de hele bouwsector te veranderen. De goedkeuring door het SBTi bewijst nogmaals dat onze klimaatambitie de juiste is."

In december 2022 behaalde Tarkett ook al een A-score – leiderschapsniveau – op CDP, 's werelds belangrijkste klimaatprestatie- en rapportageplatform. Tarkett was in 2022 de enige vloerfabrikant die op CDP die hoge mate van klimaatvolwassenheid bereikte. Meer dan 18.700 bedrijven ter waarde van 60,8 biljoen USD – de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie – maakte in 2022 milieu- en klimaatgegevens bekend via CDP.

1 Het Sciences Based Targets initiative is een samenwerking tussen CDP, Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Het STBi bepaalt en promoot best practices voor het bepalen van doelen op wetenschappelijke basis. De organisatie beoordeelt op onafhankelijke wijze de doelen van bedrijven om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen en keurt deze goed.

2 De streefgrens omvat biogene landgerelateerde uitstoot en verwijdering uit grondstoffen voor bio-energie.

3 Scope 3-uitstoot wordt gegenereerd door activiteiten in Tarketts hele waardeketen, zoals de uitstoot van zijn leveranciers door het winnen en verwerken van grondstoffen, het verzenden van goederen en de uitstoot na gebruik.

Deel dit artikel:

Onze partners