Schaalbare waterzuiveringsinstallatie op basis van planten

Zo’n 400.000 woningen in Vlaanderen zijn niet aangesloten op enige vorm van sanitatie. Ze lozen hun afvalwater in de gracht of beek. Daar wil HelloWater, ontstaan als spin-off uit het Europese Interreg-project- I-QUA, dat focust op de inzet van duurzame afvalwatersystemen, iets aan doen. Het ontwikkelde een modulaire waterzuiveringsinstallatie op maat van de particulier, die schaalbaar is voor grotere projecten en gebruikmaakt van planten om het afvalwater te filteren.

Het Vlaamse landschap met de typische lintbebouwing zorgt voor heel wat open ruimtes met hier en daar grote afstand tussen het bestaande rioleringsnet en woningen, (landbouw)bedrijven, horeca enzovoort tot gevolg. De zware financiële kost om dit op te lossen, zorgt ervoor dat dat probleem vaak niet terdege wordt aangepakt. Bijgevolg komt het afvalwater in dat buitengebied veelal gewoon nog in de natuur terecht. 

De missie van HelloWater, bekend van onder andere de mobiele plantenfilters op festivals, ligt in het oplossen van dat probleem. De extensieve waterzuiveringsinstallatie van HelloWater op basis van planten, werkt als volgt. Het afvalwater – zowel zwart als grijs – wordt opgevangen in een voorbezinktank. Daar krijgen vaste deeltjes de tijd om op te lossen. Het vloeibare gedeelte loopt daarna over in een pompput, vanwaar het afvalwater in het plantensysteem geïnjecteerd wordt. De plantenbak bestaat uit een mix van lava en een eigen inert substraatmengsel waarin planten en bacteriën goed gedijen. Het samenspel van plantenwortels en bacteriën zuivert het water daar op een milieuvriendelijke manier. Na het percolatieproces stroomt het water terug naar de natuur of naar een buffertank van waaruit het kan hergebruikt worden, bijvoorbeeld voor het spoelen van het toilet.


Betaalbaar, opschaalbaar en toekomstbestendig

De HelloWater-plantenfilter, Benor-gekeurd en binnenkort ook beschikbaar onder het Vlaminor-label, wordt op een extensieve manier – zonder enige vorm van extra beluchting – ingezet, wat de aanpak zeer ecologisch maakt. De planten knappen letterlijk het vuile werk op. De installatie is ook future proof, want ze voldoet aan de Europese lozingsnormen van 2027.

Wat de HelloWater-plantenfilters daarnaast zo bijzonder maakt, is dat ze makkelijk opschaalbaar zijn en daardoor op maat van iedere afvalwatersituatie kunnen worden gebouwd: voor een normaal gezin – dan is zo’n 10 m² aan ruimte nodig –, maar ook voor woningclusters, kantoorgebouwen, bedrijfshallen enzovoort. Grote systemen komen met domoticaintegraties en een datamanagementplatform.

Bovendien is de plantenfilter van HelloWater betaalbaar en weinig onderhoudsintensief. Hij kost een huisgezin zo’n één euro per persoon per jaar aan stroomverbruik. Decentrale oplossingen voor afvalwater met behulp van een HelloWater-plantenfilter bouwen kost dan ook een fractie van de aanleg en het onderhoud van een rioleringsnet dat nodig zou zijn voor de afgelegen panden.


In tuin of op dak

“De opzet van HelloWater is om zo veel mogelijk van onze flexibele waterzuiveringsinstallaties te installeren voor gezinnen, bedrijven en gemeentebesturen die in buitengebied liggen en geen aansluiting hebben op de riolering”, vertelt oprichter Wouter Igodt. “De installatie kan in een tuin worden geplaatst, eventueel in de grond of half in de grond, in een gracht of beek, maar evengoed op een dak. Bovendien blijft onze rol niet beperkt tot het plaatsen van de plantenfilter; na de installatie blijven we doorheen het hele waterzuiveringsproces actief monitoren en opvolgen. We zien onszelf dan ook als partner, niet als leverancier. Aan het einde van de rit wordt het water niet alleen blauwer, maar maken we Vlaanderen ook groener.”

De rol die HelloWater kan spelen in een duurzamere omgang met water is niet te onderschatten. “Afvalwater bestaat voor 99% uit H2O-molecules”, zegt Igodt. “Dat betekent dat slechts 1% van het afvalwater ook effectief afval is. We kunnen dus 99% van de oorspronkelijke waterhoeveelheid teruggeven aan de natuur of inzetbaar maken voor hergebruik. De actuele uitdaging rust nu in het omvormen van die ene procent afval naar nieuwe grondstof.”

Momenteel is HelloWater enkel actief in Vlaanderen, maar Wallonië en Nederland zijn de volgende stap en daarna moeten ook Frankrijk, Duitsland en de rest van Europa volgen. “In de toekomst willen we ons werkveld in het afvalwater nog breder gaan toepassen”, besluit Igodt.

Deel dit artikel:

Onze partners