Schüco lanceert Carbon Control voor CO₂-reductie in de bouwsector

Schüco introduceert Carbon Control, een innovatieve en holistische benadering om de CO2-uitstoot in de bouwsector drastisch te verminderen. Het initiatief is een antwoord op de ambitieuze doelstellingen van de Europese Green Deal, die streeft naar een vermindering van broeikasgassen met 55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit in 2050.

Schüco's Carbon Control omvat enerzijds een uitgebreid pakket Schücoproducten – raam-, gevel- en deursystemen – en anderzijds diensten die in het ontwerp- en bouwproces en tijdens het gebruik en aan het eind van de levensduur van het gebouw ingezet kunnen worden. Het doel: de CO2-uitstoot van de raam-, deur- en gevelsystemen van Schüco in elk van die fases én projectspecifiek optimaliseren teneinde de CO2-uitstoot van het volledige gebouw te reduceren.

In de toekomst zal de waarde van een gebouw immers meer dan ooit afhangen van de koolstofuitstoot gedurende zijn hele levensduur; hoe lager, hoe beter.


Gebouwen toekomstbestendig maken

Het beheersen van die koolstofuitstoot en het naleven van de regelgeving daarrond – die ook tal van certificeringen omvat – wordt steeds complexer; de wettelijke vereisten en nieuwe Europese regels maken het uitdagender voor plannings- en architectenbureaus om conform te bouwen. Aluminiumconstructeurs vinden het op hun beurt moeilijk om te voldoen aan duurzame bestekeisen en tegelijkertijd hun bedrijf concurrerend en toekomstbestendig te houden.

Met Carbon Control wil Schüco investeerders, architecten, aannemers en gebouwbeheerders en -gebruikers met zijn producten en diensten helpen de koolstofuitstoot van de gebouwschil te beheren en te reduceren, in de ontwerpfase, tijdens de eigenlijk bouw, wanneer het gebouw gebruikt wordt en wanneer het gebouw het einde van zijn levensduur heeft bereikt dus. Daardoor blijven gebouwen toekomstbestendige investeringen die blijven voldoen aan de wettelijke eisen.

Concreet behelst Carbon Control van Schüco het volgende in elk van de vier fases in de levenscyclus van een gebouw.

  • In de ontwerpfase: Schüco biedt in de ontwerpfase ondersteuning om de CO2-balans van een gebouw te optimaliseren, rekening houdend met bijvoorbeeld de vorm van het gebouw, materialen, oppervlakteafwerkingen en slimme bouwtechnologieën. Schüco heeft het in zijn Carbon Control-benadering over Design to Decarb.
  • In de constructiefase: tijdens de bouwfase maakt de Schücosoftware SchüCal het onder andere mogelijk om de CO2-voetafdruk van gevelelementen, met een focus op duurzame materialen zoals zogenaamd lowcarbon- en ultralowcarbonaluminium, te bewaken en te beheren. SchüCal berekent daarbij ook de impact van het gebruik van de materialen. De CO₂-input van de gebruikte Schücosystemen in het gebouw wordt eenvoudig bepaald en gedeeld met ontwerpers, bouwcertificeerders en investeerders in de vorm van een EPD. Schüco omschrijft de bouwfase in zijn Carbon Control-benadering als Build to Decarb.

  • In de gebruiksfase: Schüco optimaliseert de operationele fase met intelligente gebouwbeheersystemen, thermisch geïsoleerde gevels en zonne-energieoplossingen. Dankzij IoF ID (Internet of Façades ID), een tag op de raam-, deur- of andere gevelelementen die digitale informatie over het product verzamelt, worden onderhoud en productupgrades efficiënt gepland en uitgevoerd. Dat alles leidt tot een duurzamer gebouwbeheer. Operate tot Decarb, in Schüco’s woorden. Wat dient te gebeuren met het element in de ontmantelingsfase, staat ook in de IoF ID.

  • In de ontmantelingsfase: Schüco ontwerpt zijn systemen in lijn met de principes van Cradle to Cradle zodat wanneer het gebouw waarin ze verwerkt zijn gesloopt moet worden, hun hergebruik gefaciliteerd wordt en ze sowieso gerecycleerd kunnen worden. Ook zo weer wordt hun ecologische voetafdruk verkleind. Recycle to Decarb, noemt Schüco het in zijn Carbon Control-benadering.

Naast de producten en diensten die Schüco aanbiedt, omvat Carbon Control dus ook projectspecifiek advies door een team van zogenaamde Carbon Consultants, die architecten, ontwikkelaars en constructeurs helpen de CO2-voetafdruk van de gebouwschil nog verder te minimaliseren.

Schüco benadrukt dat, hoewel Carbon Control is in de eerste plaats een instrument is om meer duurzaamheid in de bouwsector te bewerkstelligen, het ook zijn concurrentievermogen en dat van zijn partners op lange termijn verzekert.

Deel dit artikel:

Onze partners