Sint-Niklaas bespaart bijna 40% op energiekosten via innovatief energieprestatiecontract

De Stad Sint-Niklaas tekende recent een zogenaamd Building Performance Contract (BPC), een innovatief energieprestatiecontract, met het bedrijf Luminus Building Solutions om zo gegarandeerd 39% te besparen op de energiekosten van haar grootste gebouwen. Factor4, bedenker van de Building Performance Contracting-aanpak, begeleidde het project.

In een BPC-project zal de energiebesparing typisch de helft hoger liggen dan in een project met een conventioneel energieprestatiecontract, een EPC of een OEPC, waar gemiddeld slechts 25% energiebesparing wordt gerealiseerd. Bij een Building Performance Contract wordt niet enkel gekeken naar de rentabiliteit van energiebesparende investeringen binnen de looptijd van het contract, maar wordt ook – en dat is nieuw – de restwaarde van de onder handen genomen installaties op het einde van het contract in rekening gebracht. Dankzij het in rekening nemen van die restwaarde zal een Energy Service Company ook interessante langetermijninvesteringen overwegen, zoals isolatie of diepgaande HVAC-renovaties, die doorgaans een terugverdientijd hebben die langer is dan de contractduur. Het gevolg is dus een hogere gegarandeerde energiebesparing, meer positieve klimaatimpact én een bijkomend positief effect voor de stedelijke begroting. Kostenoptimale circulariteit, met andere woorden.

Bart de Bruyne, schepen voor Gebouwen in de stad van de blauwselmannen: "Om alle Sint-Niklazenaars mee te krijgen in ons verhaal van verduurzaamd patrimonium moeten we als stad zelf het goede voorbeeld geven. Daarom gingen we samen met facilitator Factor4 op zoek naar een geschikte partner om onze stadsgebouwen energiezuiniger te maken. We zijn dan ook blij dat we samen met Luminus Building Solutions de komende tien jaar onze stad kunnen klaarmaken voor een klimaatneutrale toekomst."


Beter onderhoud en hogere circulariteit

Door de gegarandeerde restwaarde is ook de kwaliteit van het onderhoud van de installaties aanzienlijk beter. Zo garandeert Luminus Building Solutions in het project van Sint-Niklaas bijvoorbeeld dat 64% van de installaties op het einde van het contract een conditiescore van ‘zéér goed’ of ‘goed’ zullen hebben (genormeerde begrippen, NEN 2767). Bij een conventioneel EPC is dat 0%. Het betere onderhoud verhoogt niet alleen de bedrijfszekerheid en het comfort van de gebouwen, het verlengt ook de levensduur van de installaties en draagt door de verminderde hoeveelheid afval bij aan een circulaire economie.

Comforttevredenheid als prestatie

Ook de impact van de uitgevoerde maatregelen op de comforttevredenheid van de gebruikers zal tijdens het project gemeten worden. Hiervoor wordt de Comfortmeter gebruikt, een online tool ontwikkeld door Factor4 in samenwerking met onder meer de KU Leuven. In functie van de gemeten tevredenheidscore zal Luminus Building Solutions een bonus ontvangen dan wel een malus betalen. Ook deze bijkomende prestatiedoelstelling is uniek in een EPC-project.

Deel dit artikel:

Onze partners