Stad Antwerpen gaat bemalingswater op grote schaal hergebruiken

De bouwsector kan recuperatie- en filtersystemen ontwikkelen en plaatsen die bijdragen aan hergebruik van water, maar kan met het bemalingswater van werven ook zelf een substantiële bijdrage leveren aan waterhergebruik. Stad Antwerpen wil in het kader van haar duurzaamheidsambities inzetten op beide. Na een projectoproep besloot de Scheldestad in zee te gaan met Bond Beter Leefmilieu, WerfWater en Triple Living om het hergebruik van bemalingswater praktisch mogelijk te maken.

WerfWater en Triple Living, een projectontwikkelaar die erg actief is in Antwerpen, onder meer op Nieuw Zuid, dienden samen met Bond Beter Leefmilieu een dossier in rond het hergebruik van bemalingswater toen Stad Antwerpen een oproep deed op zoek naar projecten om de stad duurzamer te maken.

“Op dit moment is B&R Bouwgroep in opdracht van Triple Living een zoveelste grote toren aan het bouwen in de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid”, vertelt Sven Van Roy van WerfWater. “Samen met Triple Living – een projectontwikkelaar die hoog wil inzetten op duurzaam omgaan met water op zijn werven en in zijn projecten, zo integreerde het in een van de deelprojecten op Nieuw Zuid al een systeem om opgeslagen regenwater naar parkjes te brengen – hebben we het plan ingediend om het bemalingswater van die werf nuttig te hergebruiken in Antwerpen. Hoe hoger je bouwt, hoe dieper vaak de bouwput en dus hoe meer bemalingswater. Daardoor zal er een jaar lang aan relatief hoge debieten water worden opgepompt op de werf van Triple Living en het zou zonde zijn dat water gewoon te lozen in de riolering in een stad die van duurzaamheid een speerpunt heeft gemaakt. Ons project werd weerhouden en dus gaan we een jaar lang het water dat anders geloosd zou worden in de riolering via een container naast de werf aanbieden aan Stad Antwerpen, om zo weinig mogelijk water te verspillen.”


Groendiensten

“De stad liet weten het water voornamelijk te willen gebruiken voor het besproeien van het stedelijk groen. De groendiensten zullen hun tankwagens komen vullen aan de container. Die tanken op dit moment nog water buiten de stad, maar zullen dat dus voortaan in de stad zelf kunnen doen, wat ook weer duurzamer is.”

Het is de bedoeling dat het niet bij die ene werf blijft. Sven Van Roy: “We hebben het project specifiek voor de bewuste werf op Nieuw Zuid ingediend, maar we hebben al met het stadsbestuur samengezeten om te kijken op welke werven we hetzelfde kunnen doen. Inmiddels werd al besloten dat we het ook gaan doen op een werf van Lantis in het kader van de Oosterweelverbinding. In de toekomst wil WerfWater in samenwerking met Stad het water hergebruiken van alle Antwerpse werven waar bemaling moet gebeuren.”

De werf zou moeten opstarten in augustus. Tot volgende zomer zouden de groendiensten het bemalingswater vervolgens moeten kunnen gebruiken. Triple Living liet ons weten nog geen beelden van de toekomstige toren te willen publiceren.

Deel dit artikel:

Onze partners