Studenten Thomas More ontwerpen nieuwe Circubuild-award(s)

De Circubuild-award steekt weldra in een nieuw jasje en het zijn opnieuw de studenten interieurvormgeving van Thomas More in Mechelen die daarvoor hebben gezorgd. Uit een goeie dertig voorstellen stelde Circubuild eerst een shortlist van tien ontwerpen samen om daaruit vervolgens vier winnaars te kiezen; twee om pionierswerk op het vlak van circulair bouwen – aan het concept is niets veranderd – in Vlaanderen te belonen en twee om hetzelfde te doen in Wallonië, waar de Circubuild-award zijn intrede zal maken. De komende twee jaar zal elke award zo een jaar lang gebruikt worden.

Omdat de huidige Circubuild-award inmiddels al anderhalf jaar gebruikt wordt als wisselbeker – met Waldo Galle als meest recente laureaat – en stilaan zijn beste tijd heeft gehad én omdat Circubuild ook een Waalse versie wil lanceren van de prijs die pionierswerk op het vlak van circulair bouwen in de kijker zet, vroeg de redactie van Circubuild net als zo’n twee jaar geleden aan Stefan van Ouytsel, lesgever aan de hogeschool Thomas More – campus Mechelen, om een award te ontwerpen.

Van Ouytsel besloot er opnieuw een project van te maken voor de tweedejaarsstudenten interieurvormgeving. Anders dan voor het ontwerp van de eerste Circubuild-award, werd het deze keer geen project waar de studenten allemaal samen aan werkten, maar besloot Van Ouytsel er een soort van wedstrijd van te maken: elke student mocht na briefing over het concept een fysiek ontwerp indienen. De grootste reden om het op die manier aan te pakken, was het feit dat de redactie van Circubuild niet één maar wel vier nieuwe Circubuild-awards nodig had. De reden daarvoor dan weer is dat Circubuild ook een Waalse versie wil lanceren van de award én meteen goed wilde zitten voor twee jaar.


195 ontwerpen 

Het project resulteerde in maar liefst 195 (!) awards, waaruit Van Ouytsel en enkele andere docenten in de richting interieurvormgeving er na een eerste selectie uiteindelijk een goeie dertig weerhielden. Daarna was het de beurt aan Rik Neven, als zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom en Architectura initiatiefnemer van Circubuild, om samen met ondergetekende en hoofdredacteur van Circubuild Wouter Polspoel uit die dertig voorstellen een shortlist van tien awards samen te stellen en er daarna vier winnaars uit te kiezen.

Daarvoor trokken ze op woensdag 27 oktober naar Thomas More in Mechelen, waar de dertigtal awards die Van Ouytsel en zijn collega’s hadden voorgeselecteerd door de respectievelijke ontwerper aan beide heren werden voorgesteld. Het was – oprecht gemeend! – door de hoge kwaliteit bijzonder moeilijk kiezen, maar uiteindelijk vonden ondergetekende en Neven toch een consensus over tien finale kanshebbers en vervolgens over de vier winnende Circubuild-awards. Dat werden die van:

  • Tine Vanduffel: de award genaamd Bol(d)t beeldt een bout met twee moeren uit. De award bestaat uit hout, een ecologisch materiaal, en verwijst eigenlijk letterlijk naar de droge of omkeerbare verbindingen die zo belangrijk zijn in circulair bouwen omdat ze demonteerbaarheid faciliteren. Voor elke winnaar zal de voorste moer gepersonaliseerd worden. Het is de bedoeling dat hij die er dan uitdraait en bijhoudt als aandenken. Vervolgens kan de award, uiteraard met een nieuwe gepersonaliseerde moer, naar de volgende winnaar verhuizen;

  • Manouk Vorselaars: de ‘Circular Trophy’ is gemaakt uit hout en bestaat uit twaalf blokjes die Esher-gewijs met elkaar verbonden zijn via deuvels, een droge en omkeerbare verbinding. De award heeft vormelijk een duidelijke link met de gesloten materialencyclus waar met circulair bouwen naar gestreefd wordt. Deze award gaat in zijn bestaande vorm van winnaar naar winnaar en pas na een jaar, wanneer de award twaalf laureaten heeft gekend, wordt hij uit elkaar gehaald en krijgt elke winnaar zijn gepersonaliseerde blokje. Vorselaars opperde het idee om daar ook een receptie aan te koppelen zodat alle winnaars fysiek worden samengebracht, wat zou kunnen resulteren in samenwerkingen, belangrijk om circulair bouwen van de grond te krijgen;

  • Yasmine El Jilali: de ‘CircuKrans’ bestaat uit een koperen buisje en gedroogde bloemen. Koper is een materiaal dat verschillende keren kan worden hergebruikt en de vorm van het buisje refereert aan het circulaire model. Met de gedroogde bloemen was CircuKrans van alle awards die Neven en ondergetekende te zien kregen de enige met een fysieke en niet verbeeldende link naar de natuur. “Omdat circulair bouwen draait om het verkleinen van de negatieve impact op de natuur”, legde El Jilali uit. Van deze award zullen twaalf exemplaren worden gemaakt. Elke winnaar mag de award dus houden in zijn geheel. Spijtig detail: het prototype dat El Jilali ontwierp werd enkele dagen voordat ze hem moest voorstellen ontvreemd uit het lokaal waar ze hem had achtergelaten en ze kon hem dus enkel op papier presenteren;

  • Ilias Van Hoof: ook deze naamloze award werd op papier voorgesteld. Het ontwerp stond immers nog bij Van Hoof thuis en die kon zelf niet aanwezig zijn omdat hij genietend van een topsportstatuut aan het snowboarden was in het buitenland. De award bestaat uit staal – een circulair materiaal in de zin van letterlijke duurzaamheid; staal gaat enorm lang mee – en hout: twaalf stalen plaatjes gemaakt uit overschotten uit het werkhuis van de hogeschool zijn in een sokkel geschoven. Elke winnaar kan zijn gepersonaliseerde plaatje er dus gemakkelijk en zonder hulpmiddelen uit halen om het voor eeuwig bij te houden. Hij krijgt er ook een houten blokje bij om het plaatje in te plaatsen. Elk stalen plaatje heeft een cirkelvormige opening die verwijst naar circulariteit.


2022 en 2023 

De twee eerstgenoemde awards zullen in 2022 worden gebruikt, de Bol(d)t in Vlaanderen en de Circular Trophy in Wallonië. De twee andere awards zullen een jaar later elk in een deelstaat van ons land de ronde doen. In de fotocarrousel boven dit artikel vind je de foto's van de vier nieuwe Circubuild-awards, gevolgd door de zes awards van de shortlist die het niet haalden.

Binnenkort zullen de ontwerpers van de winnende awards elk nog een mooie attentie ontvangen als bedanking voor het geleverde werk. Rik Neven, Michel Charlier, hoofdredacteur van de Franstalige versie van Circubuild, en ondergetekende wensen langs deze weg echter ook nog eens alle andere studenten te bedanken die hebben meegewerkt aan dit project. Het niveau lag bijzonder hoog!

Deel dit artikel:

Onze partners