Sunita Van Heers (SuReal) ontvangt Circubuild-award

Sunita Van Heers, director en oprichter van SuReal, is de jongste winnaar van de Circubuild-award. Ze ontving de prijs uit de handen van Stephan Kampelmann van Sonian Wood Coop, die haar koos omwille van de grote impact die ze volgens hem met haar bedrijf SuReal op korte tijd gecreëerd heeft. “Dat zien, sterkt mij in het idee dat wij met ons bedrijf, dat ongeveer even lang bestaat, hetzelfde kunnen bereiken: een fundamentele bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouwsector.” Want met kleine stappen schieten we volgens Stephan Kampelmann niet veel op. “En die worden in grote vastgoedprojecten soms nog gemaakt, vooral wanneer men het grotere plaatje niet langer aanschouwt.”

“Ik heb Sunita voor het eerst ontmoet in Londen, tijdens een Belgische handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk. Zij gaf daar in het kader van de verduurzaming van de vastgoedsector een presentatie over SuReal en over haar eigen duurzaamheidsovertuigingen”, vertelde de cofounder en Managing Director van Sonian Wood Coop bij de overdracht van de Circubuild-award, in de kantoren van SuReal in hartje Brussel. “Ik was toen heel verbaasd te horen dat SuReal ongeveer even lang bestaat als ons, zo’n drietal jaar. Dat had ik niet verwacht gezien de impact die het bedrijf vandaag heeft. SuReal slaagt erin grote vastgoedprojecten, of het nu om nieuwbouw dan wel renovatie gaat, fundamenteel te verduurzamen, onder meer door de toepassing van de principes van circulair bouwen. SuReals impact in het creëren van een meer circulaire bouwsector is zo veel groter dan de onze, ondanks het feit dus dat het bedrijf even lang bestaat als Sonian Wood Coop. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben.”

“We verschillen natuurlijk wel in die zin dat wij fabrikant zijn en moeten investeren in grondstoffen en infrastructuur, terwijl SuReal gespecialiseerd is in adviesverlening rond geïntegreerde duurzaamheid voor grootschalige vastgoedprojecten en dus vooral moet investeren in mensen en expertise. Maar SuReal toonde ons wel dat het mogelijk is op korte tijd heel wat op te bouwen en grote verandering teweeg te brengen.”


“Circulariteit slechts deel van duurzaamheidsverhaal”

Sunita Van Heers liet zich de woorden welgevallen. “Dit is een fijne erkenning. Wij lopen hier bij SuReal allemaal hoog op met de Circubuild-award. We vinden het een mooi concept: meerdere keren per jaar iemand in de bloemetjes zetten die op de een of andere manier wezenlijk probeert bij te dragen aan meer circulariteit in de bouwsector. Want die mensen verdienen alle lof maar zijn vaak nog te weinig gekend. Bepaalde underdogs zelfs helemaal niet. Of mensen kenden de naam van die circulaire pioniers wel, maar het is niet helemaal duidelijk waar ze dan precies mee bezig zijn.”

“Ik vond het een hele eer toen Stephan me vertelde dat hij de prijs aan mij en SuReal wilde doorgeven. Zeker omdat het dus een prijs is die pionierswerk op het vlak van circulair bouwen erkent, en meer circulariteit creëren niet eens het doel is dat wij ons bij de oprichting gesteld hebben. Voor ons is circulair bouwen slechts een deel van het hele duurzaamheidsaspect van een vastgoedproject. Maar het klopt dat we de toepassing van circulaire bouwprincipes vandaag wel ‘pushen’. Omdat we erin geloven. Ik zeg pushen, omdat het wel hard zwoegen is om alle stakeholders in een bouwproject daarin mee te krijgen.”


Onderzoek

“Met onderzoeksresultaten komen, helpt dan natuurlijk wel. En daarom zetten wij vandaag hard in op onderzoek rond circulair bouwen. Meer specifiek onderzoeken we vandaag bijvoorbeeld hoe circulaire businessmodellen kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid in een bouwproject. Wat zijn de pijnpunten van zo’n verdienmodel? Is het levensvatbaar? Want wij zijn er bij SuReal alleszins rotsvast van overtuigd dat de lineaire consumptieketen waarin de consument eigenaar wordt van een product en dat uiteindelijk wegsmijt, of in het geval van vastgoed eigenaar van een gebouw en dat dan sloopt, doorbroken moet worden om de afvalberg te verkleinen en de planeet gezonder te maken. In heel wat renovatieprojecten zien we bijvoorbeeld dat een inrichting die nog maar recent een retrofitting onderging, toch verdwijnt. Dat is zonde. Als je ook de financiële voordelen van zo’n circulair businessmodel kan blootleggen, die zich meestal op langere termijn manifesteren en zo de vaak initieel duurdere bouwkost neutraliseren, is het natuurlijk makkelijker om mensen te overtuigen. In die onderzoeken richten we ons vooral op de kantoormarkt, maar we bekijken ook hoe circulaire businessmodellen kunnen worden toegepast in de residentiële markt, daar waar dat nog maar amper gebeurt maar er wel een grote impact mee kan worden gecreëerd, zoals bijvoorbeeld voor gevels.”

“Wij zijn met Sonian Wood Coop ook aan het bekijken of we in de B2B-markt kunnen gaan werken met as a service en spraken daarover al verschillende keren met SuReal. Vooral voor parket zien we wel graten in zo’n economisch model. Wij zouden de vloeren dan na 20 of 30 jaar kunnen terugnemen. Wij hebben de technische kennis om ervoor te zorgen dat het parket zo wordt geplaatst dat het schadeloos te recupereren is, maar dat is het dan ook. Sunita kan ons vertellen welke contracten er dan nodig zijn en hoe we de risico’s op juridisch vlak afdekken.”


Pijnpunt

Daarna benoemde Stephan Kampellman zoals elke winnaar van de Circubuild-award wanneer hij de prijs doorgeeft het in zijn ogen grootste pijnpunt waar circulair bouwen vandaag nog mee kampt. “Ons verhaal is simpel: wij willen iets doen met lokaal hout. Het is daarbij niet moeilijk om de bigger picture niet uit het oog te verliezen. Ik denk echter dat dat in grote vastgoedprojecten niet zo gemakkelijk is en nog te vaak slechts kleine stappen worden genomen wanneer het gaat over de duurzaamheid van een project. Je mag een project niet circulair of duurzaam noemen als je niet eerst een kosten-batenanalyse hebt gemaakt van alle duurzaamheidsingrepen en weet dat de ingrepen die je eventueel laat vallen de minste impact zouden gegenereerd hebben. SuReal benadert de duurzaamheid van vastgoedprojecten altijd integraal en zorgt dat de radicale duurzaamheidsingrepen doorheen het ontwerp- en bouwproces niet verdwijnen. En dat is dus waarom ik voor hen gekozen heb”, besloot hij.

Deel dit artikel:

Onze partners