SuReal brengt eerste boek uit

SuReal, gespecialiseerd in adviesverlening rond geïntegreerde duurzaamheid en circulair bouwen voor grootschalige vastgoedprojecten, heeft zijn eerste boek uitgebracht. 'The SuReal guide towards net zero carbon buildings, a focus on Embodied Carbon' is een op ervaring gebaseerde gids die meer vertelt over levenscyclusanalyses en over hoe we de bijdrage van bouwmaterialen aan de uitstoot van broeikasgassen kunnen verkleinen.

Gebouwen zijn in geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk voor zo'n 40% van de uitstoot van broeikasgassen. Het verbeteren van hun energie-efficiënte is een eerste stap om die uitstoot te verminderen, maar we kunnen nog veel meer doen. De zogenaamd ingebedde of belichaamde koolstof, of broeikasgasemissie ten gevolge van materiaalgebruik, vertegenwoordigt immers ook een aanzienlijk deel van die 40%.

SuReal, gespecialiseerd in adviesverlening rond geïntegreerde duurzaamheid en circulair bouwen voor grootschalige vastgoedprojecten, heeft veel ervaring in de begeleiding van projecten naar een lage belichaamde koolstof en giet die nu in een boek getiteld 'The SuReal guide towards net zero carbon buildings, a focus on Embodied Carbon'.

Het boekje laat zien hoe een verschuiving in onze manier van kijken naar materialen het grootste potentieel bezit voor koolstofreductie. SuReal beseft echter dat belichaamde koolstof niet het enige aspect is waarmee rekening moet worden gehouden in de keuze van materialen en legt daarom in de publicatie ook uit hoe je het kan benaderen in combinatie met andere onderwerpen als gezondheid en welzijn, esthetische en architectonische kwaliteit, thermisch comfort, energie-efficiëntie, economische haalbaarheid enzovoort.

De gids vertelt daarnaast ook meer over levenscyclusanalyses en over hoe we die strategisch kunnen gebruiken in elke bouwfase of in de exploitatiefase van een gebouw.

De publicatie van het boek is gepland voor december. Wie nu alvast een exemplaar wil bestellen, kan daarvoor een mailtje sturen naar info@sureal.be.

Deel dit artikel:

Onze partners