Sweco ontwerpt eerste groene waterstoffabrieken in North Sea Port

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt in opdracht van VoltH2 twee groene waterstoffabrieken in het havengebied van North Sea Port. De waterstofelektrolyse-installaties van 25 megawatt zullen binnen enkele jaren miljoenen kilo’s waterstof produceren via windenergie. Waterstof wordt gezien als belangrijk element om onze energiemix te verduurzamen.

Waterstof wordt vandaag nog grotendeels geproduceerd uit aardgas. Met de twee geplande waterstoffabrieken wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit afkomstig van windenergie. Voor de bouw wordt gebruikgemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden. De groene waterstoffabrieken zullen door hun ontwerp uitbreidbaar zijn tot samen 100 megawatt met een potentiële productie van zo'n 15 miljoen kilogram groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kilogram waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.

“De inzet van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Dat wordt nu snel een economische realiteit. Zeeland biedt enorm veel potentieel vanwege de grootschalige vraag naar waterstof, de plannen voor regionale verbindingen en de ruimte voor duurzame energieproductie middels wind op zee”, vertelt André Jurres, oprichter en algemeen directeur van opdrachtgever VoltH2.

Internationaal team

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Met een internationaal team van Belgische en Nederlandse specialisten is Sweco in staat om het totale project integraal uit te voeren.

"Nagenoeg alle grote groene waterstofprojecten bestaan op dit moment alleen nog maar op papier, slechts enkelen zitten al in het stadium van ontwerpen en vergunnen. Doordat wij de afgelopen jaren de ontwikkelingen in de markt goed hebben gevolgd, zijn we in staat geweest om al in een vroeg stadium een gespecialiseerd team op te bouwen om deze uitdaging op te pakken. We verwachten de komende jaren een flinke groei van de vraag in de markt”, aldus Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy bij Sweco Belgium.

Sara Vander Beken, teammanager bij Sweco Belgium en verantwoordelijk voor het ontwerp: “We staan voor de enorme uitdaging in de komende dertig jaar het volledige energiesysteem om te vormen tot een CO2-arm systeem zodat we klimaatverandering kunnen tegengaan. We hebben alle duurzame technieken nodig en kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. Waterstof zal een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige energiemix. We starten nu in de Zeeuwse havens, maar uiteindelijk zal het een wereldwijde markt worden, waarbij België en Nederland binnen Europa het centrum zullen zijn door de bestaande industrie en infrastructuur.”

Deel dit artikel:

Onze partners