Sweco publiceert rapport ‘Going circular – A vision for urban transition’

In ‘Going circular – A vision for urban transition’, een zesde publicatie in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco, gaat het ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau dieper in op de rol van circulair bouwen bij het plannen en realiseren van veerkrachtige stedelijke omgevingen. “De bevolking in stedelijke gebieden zal de komende tien jaar met bijna 2,5 miljard mensen groeien. Om deze toename op te vangen en toch de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs te bereiken, moet de bouwsector van een lineaire aanpak overschakelen naar een circulaire aanpak”, klinkt het onder meer in het rapport.

Maar liefst 9 procent van de CO2-uitstoot is afkomstig van de productie van bouwmaterialen. Om dit te beteugelen heeft de EU besloten dat vanaf 2020 70 procent van al het bouwafval moet worden gerecycleerd. Slopen en nieuwbouwen is echter nog steeds de norm. Er is dringend behoefte aan klimaatmaatregelen, aangezien we getuige zijn van een ongekend verlies aan biodiverse ecosystemen. Door onze steden en gemeenten aan te passen en een circulaire strategie te volgen, kunnen we de biodiversiteitscurve ombuigen, ons klimaat verbeteren en aantrekkelijkere stedelijke ruimten creëren", zegt Nina Marie Andersen, landschapsarchitect bij Sweco.

Het rapport geeft enkele concrete voorbeelden: “In Oslo is er een plan om een gebouw van 18 verdiepingen uit 1970 opnieuw te gebruiken. Als het gebouw zou worden gesloopt en er een nieuw gebouw zou worden gebouwd, zouden de bouwmaterialen goed zijn voor ongeveer 4.000 ton CO2-emissie. Maar door het grootste deel van de zware structuur te renoveren en te behouden, zal de uitstoot 55 procent lager zijn”, klinkt het onder meer.

Het rapport wil vooral een eyeopener zijn en als inspiratiebron dienen in de transitie naar circulair bouwen, zowel voor beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs en docenten, die volgens het rapport elk een unieke bijdrage te leveren hebben aan die transitie.

Het rapport of de samenvatting ervan downloaden, kan via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners