Sweco publiceert Urban Insight-rapport dat gebouwen moet helpen omvormen tot materiaalbanken

Sweco is gestart met de uitgave van een reeks zogenaamde Urban Insight-rapporten rond het thema circulariteit. In het eerste rapport, Building the future through circular data, vertellen experten ter zake welke tools Sweco in huis heeft om in de toekomst de informatie te kunnen verzamelen die broodnodig is om gebouwen om te vormen van materiaalverbruikers tot materiaalbanken en schetsten ze een beeld van de beste praktijken daarrond.

De Europese bouwsector produceert naar schatting 400 miljoen ton afval per jaar en is daarmee verantwoordelijk voor zo’n 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door digitale modellen te koppelen aan een circulaire aanpak kunnen we materialen een tweede leven geven en zo duizenden tonnen koolstofuitstoot uitsparen en miljoenen euro’s winnen. België staat echter slechts achtste op de lijst van de meest circulaire economieën in Europa. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Daarom ontwikkelde Sweco de C3- of Carbon Cost Compass-tool. C3 ondersteunt strategische beslissingen in een zeer vroeg stadium van de bouwontwikkeling, door in de eerste stadia van de levenscyclusanalyse zowel de koolstofemissies als de kosteneffecten van ontwerpkeuzes te beoordelen. De uitkomst kan vervolgens dienen als leidraad bij beslissingen over sloop- of renovatiestrategieën.

"Dankzij de C3-tool konden we voor het Masterplan Porte Ouest in Charleroi per vierkante meter gebruikt beton ongeveer 100 kg CO2 besparen. Dat realiseerden we door materialen te hergebruiken en de juiste betonkeuze te maken", vertelt Ray Jacobsen, Divisiecoördinator Circulariteit bij Sweco Belgium.


Gegevens uitspitten

"Stel dat we een overzicht hadden van alle gebouwen en hun beschikbare materialen in heel Europa. Dan konden we renovatie- en afbraakprojecten beter afstemmen op bouwprojecten, zouden er meer materialen beschikbaar zijn en konden we enorm veel koolstofuitstoot en geld besparen door meer bouwmaterialen te hergebruiken", vult Elise Grosse, verantwoordelijke duurzaamheid bij Sweco in Zweden, aan. "We moeten de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit behalen en vindingrijk worden in plaats van zo verkwistend te werk te blijven gaan. Dat kan door circulaire methodes toe te passen op alles wat we doen."

Cruciaal daarbij volgens Sweco? Gegevens. Om te achterhalen welke hulpbronnen en meerwaarde bestaande gebouwen te bieden hebben, moeten we volgens Europa's toonaangevende ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau de gegevens uitspitten. Die kunnen dan worden omgezet in bruikbare informatie om gefundeerde beslissingen te nemen, of je nu een ontwikkelaar, investeerder, designer, planoloog of gemeente bent of een andere rol speelt bij de ontwikkeling van gebouwen.

Het nieuwe Urban Insight-rapport ‘Building the future through circular data‘ van Sweco geeft daarom een overzicht van de tools die het bureau in huis heeft om de informatie te verzamelen die broodnodig is om gebouwen om te vormen van materiaalverbruikers tot materiaalbanken. Daarnaast toont het ook enkele beste praktijken op dat vlak en gaat het dieper in op de C3-tool.

Het rapport is het eerste in een reeks Urban Insight-rapporten van Sweco rond het thema circulariteit. In de reeks schuiven experts ter zake van Sweco specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen naar voren die nodig zijn om in de toekomst veilige en veerkrachtige steden te plannen en te ontwerpen.

Via deze link kan je het rapport – in het Engels – lezen.

Deel dit artikel:

Onze partners