Sweco toont aan dat circulaire stedenbouw energiebehoefte met 75% doet dalen

Berekeningen van Sweco tonen aan dat een circulair gebouwde stad een totale energiebehoefte heeft die 75% lager ligt dan die van een een klassiek gebouwde stad en een CO2-uitstoot die zelfs 97% lager ligt.

Door vijf principes en vijftien concrete circulaire acties toe te passen, laten de experts van Sweco in een nieuw Urban Insight rapport, ‘Circular City Transformation’, zien hoe circulaire stadsplanning toekomstige steden kan transformeren om energie- en klimaatefficiënter te worden.

Een mooie case volgens Sweco, is Leuven, dat met het Leuven 2030-project, waar Sweco officieel lid van is, de eerste stappen wil zetten naar een klimaatneutraal Leuven in 2050. "Met Leuven Circulair creëren we binnen dat project een context waarin burgers en stakeholders volledig in staat worden gesteld om bij te dragen aan de gezamenlijke stip op de horizon: een klimaatneutrale stad worden. Sleutelfactoren in onze aanpak zijn: een diepgaande samenwerking, leren door te doen, storytelling en impact", zegt David Dessers, schepen voor Circulaire Economie van Stad Leuven.

Nu de energieprijzen in een groot deel van de wereld de pan uit rijzen, gaat de aandacht uit naar energiebesparende maatregelen. Een focus die een grote impact kan hebben is de transitie naar circulaire systemen, zo toont het rapport. Sweco heeft scenarioberekeningen gemaakt over de waarde van circulaire stedenbouw op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit. Volgens die berekeningen is de totale energiebehoefte van de circulaire stad per vierkante meter in 2040 nog maar een kwart van wat die is met de huidige ontwerp- en planningsprocessen.

"Systeemdenken is fundamenteel voor de overgang naar een circulaire stad. Het concept benadrukt dat verschillende disciplines moeten samenwerken en dat een samenwerking tussen verschillende sectoren cruciaal is. In dit rapport hebben we een holistische benadering gevolgd om een reeks complementaire paden te definiëren, ondersteund door een actiechecklist en succesvolle casestudies, die de sociale, economische en milieuvoordelen van een circulaire toekomst kunnen aantonen", zegt Felipe Chaves Gonzalez, coauteur en Local Expert Leader Circularity bij Sweco.

Vandaag hebben 20 van de 27 EU-landen een overheidsplan voor de circulaire economie als onderdeel van de Europese Green Deal. Pioniersteden als Amsterdam en Glasgow bewijzen dat circulariteit nu al op grote schaal kan worden toegepast.

‘Circular City Transformation’ is het tweede Urban Insight-rapport van Sweco rond het thema circulariteit. In die reeks schuiven experts specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen naar voren die nodig zijn om in de toekomst veilige en veerkrachtige steden te plannen en te ontwerpen.

Deel dit artikel:

Onze partners