Sweco voert voor Fluxys Belgium studie uit voor 70 km waterstofleidingen in Vlaamse havens

Ingenieurs- en architectenbureau Sweco werkt in opdracht van infrastructuurbedrijf Fluxys Belgium aan de haalbaarheidsstudie en het vooronderzoek van verschillende waterstoftracés in de havens van Gent (North Sea Port) en Antwerpen (Port of Antwerp-Bruges), in totaal zo’n 70 km. Als het project haalbaar wordt bevonden, mag Sweco ook het ontwerp, de opmaak van het project-MER en de veiligheidscoördinatie verzorgen. Het gebruik van waterstof, een gas dat je kan omzetten in energie, past helemaal binnen de filosofie van circulair bouwen, zeker wanneer de waterstof met groene energiebronnen wordt gemaakt.

België heeft zich er in zijn herstel- en veerkrachtplan toe verbonden de ontwikkeling van ten minste 150 km aan waterstof- en of CO2-vervoerspijpleidingen te ondersteunen en tegen 2026 de eerste van die leidingen klaar te hebben. Het is in dat kader dat Sweco van Fluxys Belgium de opdracht toegewezen kreeg voor de volledige studie van ongeveer 70 km waterstofleidingen in de havens van Gent en Antwerpen.

“Onze teams staan klaar om de complexe projecten aan te pakken die de klimaat- en energietransitie mogelijk maken”, vertelt Erwin Malcorps, Business Area President bij Sweco Belgium. “We hebben, naast heel wat expertise in het ontwerpen en begeleiding richting vergunning van windmolenparken, ook experts in huis die zich toeleggen op waterstofprojecten, of het nu gaat om de productie, de distributie of het transport van waterstof. Als engineering partner willen we met dit project mee het verschil maken voor een duurzame en energieonafhankelijke economie en samenleving.”

“Het transport van waterstof en groene moleculen is een essentiële schakel in onze energietransitie”, vult Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy & Environment bij Sweco Belgium, aan. “Ons land heeft veel waterstof nodig om onze chemische cluster en moeilijk te elektrificeren sectoren koolstofneutraal te maken, vandaar de verbintenis van onze overheid om de ontwikkeling van ten minste 150 km waterstof- en CO2-netleidingen te ondersteunen.”

Met de infrastructuur die Sweco voor Fluxys Belgium bestudeert, zullen de havens van Gent en Antwerpen een voortrekkersrol spelen in de energietransitie.

Deel dit artikel:

Onze partners