Sweco werkt mee aan grootste circulaire waterproject van Vlaanderen

Sweco is aangesteld voor het ontwerp van het leidingdistributienetwerk voor de koelwaterfabriek die zal verrijzen in de haven van Antwerpen. Dat project van Aquafin, water-link, Ekopak en het infrafonds gemanaged door PMV – samen de venootschap Waterkracht – zal gezuiverd afvalwater van 600.000 Antwerpse burgers of zo’n 270.000 gezinnen opwerken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. Zo zal 20 miljard water per jaar bespaard worden. In 2025 moet de koelwaterfabriek operationeel zijn.

Sweco is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking en begeleiding van het netwerk en de daarbij horende pompstations. Sweco’s bijdrage omvat onder andere de haalbaarheidsstudie, de opmaak van het voorontwerp, de MER-studie, het vergunningstraject, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering.

Om die complexe engineeringpuzzel te leggen, schakelt Sweco bodem-, water- en infrastructuurexperten uit zijn verschillende divisies in, zodat het “met vereende krachten de kraan voor meer circulair water kan open draaien.” Deze grootschalige investering maakt voor Sweco naar eigen zeggen dan ook het verschil om zijn nationale klimaatambities te kunnen waarmaken.

Sara Vander Beken, Operational Manager Energy Transition, divisie Energy & Environment: “Dit project past mooi in het strategisch multidisciplinair verhaal dat Sweco heeft uitgestippeld. Wij zijn als duurzame engineeringpartner thuis in de vele grootschalige ontwikkelingen in Antwerpen. Die regio is meer dan ooit in volle transitie. Zowel op vlak van energie, water als infrastructuur hebben we gelukkig de nodige kilometers op de teller. Denk maar aan onze belangrijke bijdrage voor de uitbouw van warmtenetten, rioleringsprojecten en de Oosterweelverbinding.”

“Door de centrale aanpak kunnen we hier een veel grotere impact realiseren voor de optimalisatie van de totale waterhuishouding in de ruime Antwerpse regio”, vult Steven Raes, Sustainability Manager, divisie Industry, aan. “Dit schept ook kansen voor de rest van Vlaanderen, waar vaak losstaande  initiatieven nog de bovenhand hebben. Samenwerking of coparticipatie tussen ondernemingen, publieke bedrijven en de omgeving is immers de sleutel tot succes. Eens te meer blijkt ook dat onze industrie een belangrijke drijvende kracht is achter innovaties op klimaatvlak.

“Onze kracht ligt in het managen van multidisciplinaire projecten waar verschillende kennisdomeinen zoals infrastructuur, bouwkunde en technische installaties samenkomen”, vertelt Pascal De Paep, Operational Manager Noord, divisie Infrastructure, dan weer. “We kunnen voor dit innovatief project bogen op onze zeer uitgebreide ervaring met riolerings- en RWZI-dossiers en civiele constructies. Naast het technische aspect zijn we sterk bedreven in stakeholdermanagement. Zo kunnen we perfect op bepaalde behoeften en bekommernissen inspelen.”


Op een perceel in NextGen-district

Onze regio is één van de plekken in Europa die erg gevoelig is voor droogte en schaarste. De grondwaterreserves staan onder druk. Door bedrijven op zowel linker- als rechteroever in de haven gebruik te laten maken van gezuiverd afvalwater voor hun koelwatertoepassingen, wil Vlaanderen de druk op natuurlijke zoetwaterbronnen verminderen en het kostbare drinkwater voorbehouden voor de inwoners van Antwerpen en hen meer leveringszekerheid bieden. Circulair watergebruik is dan ook één van de speerpunten in de Blue Deal die Vlaanderen beter moet wapenen tegen de extremere weersomstandigheden zodat de leveringszekerheid van drinkwater kan gegarandeerd blijven.

Met het Waterkracht-project drijft water-link zijn capaciteit voor de levering van proceswater in de haven gevoelig op en bevestigt het zijn rol als betrouwbare partner voor de industrie. Dankzij innovatieve waterzuiveringstechnieken is het water bovendien van hoge kwaliteit. Aangesloten bedrijven moeten minder ingrijpen met additieven en verbruiken daardoor minder energie. Het is de bedoeling dat over vijf jaar de helft van het Antwerpse industriewater vervangen wordt door gezuiverd rioolwater.

De nieuwe vooruitstrevende koelwaterfabriek zal vanaf 2025 elk jaar 20 miljard liter gezuiverd afvalwater naar koelwater opwaarderen. Dat is evenveel als het waterverbruik van meer dan 600.000 Antwerpenaren of 270.000 gezinnen. De fabriek komt op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven van Antwerpen.

Deel dit artikel:

Onze partners