Tarkett gaat vloeren met koolstofnegatieve grondstoffen produceren

Tarkett kondigde op 12 oktober de samenwerking aan met het Zweedse milieubedrijf Ragn-Sells. Die heeft als doel om tegen 2025 koolstofnegatieve minerale vulstoffen voor vinylvloeren te ontwikkelen. Het calcium dat wordt gebruikt, komt uit Estse asbergen en het calciumcarbonaat wordt geproduceerd met behulp van koolstofafvangtechnologie. 

De afgelopen vijftig jaar heeft Estland olieschaliegesteente verbrand om energie op te wekken. Als gevolg daarvan is meer dan 600 miljoen ton olieschalieas in de natuur terechtgekomen. Die belast het milieu zwaar. Ragn-Sells heeft een gepatenteerde oplossing ontwikkeld waarbij as wordt omgezet in nuttige minerale vulstoffen met behulp van koolstofopvangtechnologie.


CO2-voetafdruk verkleinen

Honderdduizenden tonnen minerale vulstoffen1, voornamelijk calciumcarbonaat, worden jaarlijks door Tarkett gebruikt voor zijn vinyvloeren. Het calciumcarbonaat dat momenteel door Tarkett gebruikt wordt is al koolstofneutraal, met een voetafdruk van 0,006 kg CO2-equivalent per kg (cradle to gate). Met het door Ragn-Sells geproduceerde calciumcarbonaat zal naar verwachting een koolstofnegatieve voetafdruk van -0,4 kg CO2-equivalent per kg (cradle-to-gate) worden gegenereerd2. De samenwerking zal zo bijdragen aan het realiseren van Tarketts doelstelling om tegen 2030 30% van de grondstoffen gerecycleerd te hebben, waardoor uiteindelijk de CO2-voetafdruk verkleint.

"In de huidige samenleving worden natuurlijke hulpbronnen vaak niet duurzaam gebruikt. Ragn-Sells zet zich in om meer hulpbronnen terug in de kringloop te brengen. Om deze materiaalkringlopen te sluiten, moeten wij samenwerken met andere partijen in de waardeketen", zegt Pär Larshans, Sustainability Director bij de Ragn-Sells Groep. "Tarkett is een bedrijf dat onze visie en inzet deelt, en wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking".

"Dankzij dit project kan Tarkett vloeren produceren met grondstoffen die bijdragen aan het herstel van het milieu in Estland, terwijl kooldioxide wordt vastgelegd. Als gevolg hiervan zullen onze vinylvloeren een kleinere koolstofvoetafdruk hebben en een grotere hoeveelheid gerecycleerd materiaal. Wij geloven dat deze innovatie en samenwerking bijdragen aan onze doelstelling om een circulaire economie te verwezenlijken", aldus Arnaud Marquis, Chief Sustainability Officer bij Tarkett.

1 De voornaamste rol van een minerale vulstof is gewicht en volume aan de vloerbedekking geven. Het speelt ook een belangrijke rol bij de mechanische eigenschappen, zoals de stijfheid van het product.

2 Koolstofneutraal betekent dat een product evenveel broeikasgas opslaat dan het uitstoot. Koolstofnegatief betekent dat een product meer broeikasgas opslaat dan het uitstoot. De koolstofvoetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen - waaronder kooldioxide, maar bijvoorbeeld ook methaan - die door een product of dienst wordt uitgestoten. Cradle to gate omvat alle stappen vanaf de winning en het transport van grondstoffen tot de eigenlijke fabricage van een product.

Deel dit artikel:

Onze partners