Tarkett: “Met ons circulair ReStart-programma willen we Earth Overschoot Day uitstellen”

Tarkett schreef naar aanleiding van Earth Overschoot Day, dit jaar al op 28 juli (!), een interessante blogpost. Daarin vertelt het onder meer hoe het met het eigen ReStart-programma, waarmee Tarkett oude vloeren terughaalt om ze te verwerken tot grondstof voor nieuwe vloeren, iets probeert te doen aan dat probleem. “We geloven bij Tarkett dat circulariteit dé manier is om onze uitstoot als organisatie te verlagen. Hergebruik of recyclage voorkomt verbranding na de levensduur en vermindert ontginning aan nieuwe grondstoffen.” Wij nemen de meest relevante fragmenten uit de blogpost op Circubuild graag over.

Op 28 juli was het Earth Overshoot Day: de dag waarop alle biologische hulpbronnen zijn gebruikt die de aarde gedurende het hele jaar kan regenereren. Ons jaarlijkse natuurlijk budget, zeg maar. Earth Overshoot Day viel dit jaar een dag vroeger dan vorig jaar en zet daarmee de negatieve trend van de laatste jaren door. De voetafdruk van een gemiddelde burger is op dit moment dus (veel) groter dan wat de aarde kan compenseren. In minder dan acht maanden heeft de mensheid het aardse budget voor dit jaar opgebruikt. Hoogtijd voor verandering dus.

Het Global Footprint Network is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die ieder jaar bepaalt wanneer Earth Overshoot Day precies is. Zo’n vijftig jaar geleden kon de natuur zichzelf nog herstellen om ons menselijke verbruik te compenseren, maar sinds het begin van de jaren 70 niet meer. Helaas valt Earth Overshoot Day dus ook steeds vroeger in het jaar, terwijl we er juist voor moeten zorgen dat de datum steeds verder opschuift zodat we uiteindelijk helemaal geen Earth Overshoot Day meer hebben.


Belgische Earth Overschoot Day 2022 al op 26 maart

Bij het bepalen van de Earth Overshoot Day 2022 wordt naar diverse factoren gekeken, waarbij de belangrijkste twee de menselijke ecologische voetafdruk en de biocapaciteit van de planeet zijn. Er is een wereldwijde Earth Overshoot Day, maar die wordt wel per land berekend. Er is veel verschil tussen de landen. Dat heeft te maken met de ecologische voetafdruk van een gemiddelde burger in het land en het natuurlijke kapitaal van dat land. Er zijn maar enkele landen met een minder grote voetafdruk dan wat deze landen in theorie aankunnen. Helaas is deze verhouding bij circa 80% van de andere landen precies andersom. Ook wij zijn allesbehalve een goed voorbeeld. Earth Overshoot Day viel voor Luxemburg en België al op 14 februari en 26 maart! Wij hebben in Luxemburg en België met onze huidige levensstijl respectievelijk maar liefst 8,2 en 4,3 ‘aardes’ nodig.

We geloven bij Tarkett dat circulariteit dé manier is om onze uitstoot als organisatie te verlagen. Recycling of hergebruik voorkomt verbranding na de levensduur en vermindert ontginning aan nieuwe grondstoffen. Hier lees je meer over onze visie hierop en kan je bekijken wat we in 2021 hebben gerecycleerd.

De integrale blogpost van Tarkett naar aanleiding van Earth Overshoot Day kan je hier lezen.

Bron: Blogpost Tarkett

Deel dit artikel:

Onze partners