Tarkett suggereert 4 tips om circulair te ondernemen

Voor de trouwe lezer van Circubuild is het geen nieuws meer: onze huidige lineaire economie is niet duurzaam en blijvend. Het verzamelen van grondstoffen en ze omvormen tot een product dat we uiteindelijk weggooien, zorgt voor een enorme druk op het milieu. Daarom is een circulaire economie noodzakelijk voor de toekomst. In een dergelijk systeem worden grondstoffen en producten optimaal benut door ze te hergebruiken. Een circulaire economie biedt ook nieuwe kansen op bedrijfsniveau. Maar wat kunt u nu zelf doen om circulair te ondernemen? Filip Eeckhout, General Manager bij Tarkett, geeft vier tips.

1. Bepaal aan de hand van de 7 'R'en' uw kringloop

Circulair ondernemen gaat verder dan uitsluitend recycleren. Het is een systeem, waarbij van het begin tot het einde wordt nagedacht over het product en de manier van produceren. Met de zeven ‘R'en’ kunt u uitstippelen hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze een cyclus kunnen vormen. Het helpt om essentiële factoren voor circulair ondernemen inzichtelijk te krijgen.

  1. Rethink en Reduce: anders denken over productie en processen;
  2. Redesign: anders ontwerpen, door bijvoorbeeld vóór de productie rekening te houden met hergebruik en recyclage;
  3. Re-use: de mogelijkheid van het hergebruiken van producten;
  4. Repair en remanufacturing: reparatie en onderhoud van producten;
  5. Recycling: het verwerken en hergebruiken van materialen;
  6. Recover: energie (terug)winnen uit materialen;
  7. Redisposal: afval storten voorkomen. Het in de keten houden van grondstoffen en producten staat voorop, ook al is het door recyclage.


2. Eigen producten recycleerbaar maken en dat ook effectief doen 

In onze eigen recyclagecentra, waarvan wij er negen hebben, zijn wij in staat om op industriële schaal zowel snijafval als gebruikte vloeren te recycleren. Het gaat hier zowel om tapijttegels als vinylvloeren. Neem nu het voorbeeld van onze tapijttegels: in Waalwijk worden de tapijtrug en het garen van elkaar gescheiden. De EcoBase-tapijtrug verwerken wij tot evenwaardige grondstof voor nieuwe tapijtruggen. Het afgescheiden garen wordt via een externe partner geregenereerd tot nieuw garen. Zo doen we een deel zelf en rekenen wij voor een deel op externe samenwerkingen.


3. Samenwerken buiten de keten

Want samenwerken is van belang om de circulaire economie te laten groeien. Afval en materiaal van andere bedrijven kan ook geschikt zijn als grondstof voor eigen productie. Daarnaast kan het omarmen van ideeën van andere bedrijven weer leiden tot een groter circulair systeem, met maximale recyclagemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en andere nieuwe mogelijkheden.

Een voorbeeld van ketensamenwerking is de kalk die wordt gebruikt in recycleerbare tapijtruggen en zo wordt geüpcyclet. Dat kalkafval komt van waterzuiveringsbedrijven en wordt weer hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijten.


4. Verstevig klantrelaties en stimuleer loyaliteit

Bied uw klanten circulaire oplossingen aan. Een voorbeeld hiervan is het verhuren van producten. Op die manier worden producten ook hergebruikt. Sommige producten worden immers slechts een aantal keer gebruikt door klanten. En door te werken met een verhuur- of as a service-formule hoeft de klant het product niet zelf aan te schaffen, waardoor er minder materiaal wordt geproduceerd. Dat zorgt automatisch voor minder gebruik van grondstoffen en lagere materiaalkosten.

Met deze tips is een circulaire economie volgens ons toepasbaar in het bedrijfsleven. Zo zorgen we niet alleen samen voor een houdbare toekomst, maar kunnen we ook duurzame economische kansen pakken.

Deel dit artikel:

Onze partners