Tarkett zet volgende stap naar circulaire economie met iQ Natural vinylvloeren

Met iQ Natural, een nieuwe generatie vinylvloeren, maakt Tarkett zijn productgamma weer wat meer circulair. De vloeren werden milieuvriendelijk ontworpen en worden aan het einde van hun levensduur – tientallen jaren – via Tarketts Restart®-programma teruggenomen om ze te recycleren tot nieuwe vloerbedekking, zonder verlies van kwaliteit.

Fossiele grondstoffen worden in de productie van de iQ Natural vinylvloeren deels vervangen door biomassa. Tarkett biedt architecten, ontwerpers en vastgoedeigenaars met iQ Natural zo een vloeroplossing met 50% minder broeikasgasemissie vergeleken met de gemiddelde homogene vinylvloer. 

Maar vinyl voor een stuk gemaakt uit biomassa, wat moeten we ons daarbij voorstellen? De iQ Natural vinylvloeren zijn volledig gemaakt uit zogenaamd bioattributed vinyl, waarin een deel van de fossiele grondstoffen nodig voor de productie van vinyl, werd vervangen door door houtresidu. Residu, er worden dus niet specifiek voor deze toepassing bomen gekapt. Het specifieke productieproces is geoptimaliseerd met energie-efficiënte maatregelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-fossiele energie. De zeer lage hoeveelheid koolstofemissies die tijdens de levenscyclus door de energiecentrales van het lokale nutsbedrijf wordt gegenereerd, wordt gecompenseerd door koolstofkredieten die door Tarkett zijn gekocht. Het productieproces werd erkend door de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).

iQ Natural is aan het einde van de levensduur bovendien volledig recycleerbaar. Via het eigen ReStart®-programma kan Tarkett de vloer terugnemen, waarna die wordt gerecycleerd tot grondstoffen voor nieuwe vloeren. Tarkett heeft, om vinylvloeren zo goed mogelijk te kunnen recycleren, in Zweden onlangs een innovatieve industriële reinigingsmethode in gebruik genomen. Via die methode kunnen lijm- en betonresten van iQ Natural-vloeren maximaal worden verwijderd, voordat ze worden omgezet in vinylkorrels van dezelfde kwaliteit als nieuwe grondstoffen.

Deel dit artikel:

Onze partners