Testproject in Damme met groen beton dat tot 55% minder CO2 uitstoot

Damme pionierde al met de eerste waterdoorlatende weg en pakt nu uit met een nieuwe primeur op het vlak van duurzaam bouwen: in het toekomstige woonproject Stakendijke in deelgemeente Sijsele wordt voor het eerst in ons land gebruikgemaakt van stortklaar beton dat hoofdzakelijk bestaat uit gerecycleerde materialen. In vergelijking met traditioneel beton stoot de groene betoncementverharding 55% minder CO2 uit. Het gaat om een pilootproject dat de innovatieve techniek wil testen op zijn deugdelijkheid.

Het innovatieve groene beton wordt onder impuls van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) gebruikt bij de aanleg van een fietsstrook. Met de proefopstelling wil de WVI samen met de partners stad Damme, Devagro en het Concrete Circularity Center, het pad effenen om ecologisch en duurzaam beton grootschaliger te passen. De WVI ziet het naar eigen zeggen als haar taak een voorbeeldfunctie op te nemen bij de aanleg van infrastructuur in de woonprojecten en bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. “Zo willen we meer materialen gebruiken met een lagere milieu-impact dan traditionele materialen, bijvoorbeeld materialen met een groot aandeel gerecycleerde materialen”, klinkt het.

Samen met aannemer Devrago klopte de WVI aan bij het Concrete Circularity Center, met als partners POM West-Vlaanderen, het WTCB, Groen Beton Vert en de KU Leuven. Die samenwerking heeft als basisdoel de kloof te dichten tussen de in Vlaanderen aanwezige technologische en wetenschappelijke kennis inzake duurzaam beton en de brede sector om zo de betonsector verder te vergroenen. “Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal”, vertelt Niels Hulsbosch van het WTCB. “In België wordt jaarlijks ruim één m³ stortklaar beton per inwoner gebruikt. Dat gaat gepaard met een serieuze milieu-impact, voornamelijk en bijna alleen door de productie van cement, het bindmiddel dat beton samenhoudt, die verantwoordelijk is voor maar liefst acht procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. We zijn dan ook zeer verheugd met deze samenwerking, want in de praktijk blijkt het moeilijk om innovatieve technologieën concreet toegepast te krijgen op werven.”


Betonpuingranulaten, hoogovenslakken en gerecycleerd water

De cementbetonverharding die in het proefproject in Sijsele gebruikt wordt, bestaat hoofdzakelijk uit gerecycleerde materialen, zoals hoofwaardige gerecycleerde betonpuingranulaten, hoogovenslakken – een bijproduct van de staalindustrie – en gerecycleerd water. Het cement wordt grotendeels vervangen door 45% gemalen hoogovenslakken met een lagere CO2-voetafdruk, 50% van de natuurlijke granulaten wordt vervangen door het gerecycleerde betongranulaat en vervolgens wordt 100% gerecycleerd water gebruikt. Het nieuwe betonmengsel stoot in totaal tot 55% minder CO2 uit dan traditioneel beton.

De innovatieve betoncementverharding wordt getest in fietspad omdat dat een geringe belasting kent en de risico’s zo beperkt blijven. Het Concrete Circularity Center zal samen met de WVI en Devagro de prestaties van het beton evalueren door middel van een proevenprogramma. Zo zal het WTCB de komende jaren bijvoorbeeld via een drone monitoren hoe het beton zich gedraagt in verschillende weersomstandigheden. “Onze drone uitgerust met HD-camera zal het wegdek opmeten”, legt Niels Hulsbosch uit. “Vervolgens wordt via fotogrammetrie een gedetailleerd 3D-model gecreëerd om mogelijke schademechanismen te kunnen monitoren, bijvoorbeeld de vorst-dooizoutbestandheid.”

Daarna wil de WVI, na eventuele nodige aanpassingen aan de samenstelling, het beton standaard gaan toepassen in haar projecten. En hoopt ze dus het pad te effenen voor de grootschaligere toepassing van het beton.

Bron: wvi.be

Deel dit artikel:

Onze partners