The Wings (assar): circulair gebouw met gemengd programma in schaduw Brussels Airport

In het internationale kantoordistrict van Brussels Airport in Diegem opent binnenkort The Wings zijn deuren, een gebouw dat op een totale oppervlakte van meer dan 50.000 m² verspreid over vier vleugels – vandaar de naam van het gebouw – voorziet in kantoorruimte, een hotel, een fitnesscentrum, restaurants, coworkingfaciliteiten een groot atrium en een auditorium. Het gebouw werd ontworpen door assar architects en scoort hoog op het vlak van circulair bouwen. Zo is het aanpasbaar en kreeg het een materialenpaspoort in Madaster. Bovendien kan het als eerste bouwproject in ons land pronken met een BREEAM Excellent-, een WELL Gold- én een DGNB Gold-certificaat.

Wat meteen opvalt aan The Wings, gelegen aan de Culliganlaan 3, is zijn specifieke vorm: vier vleugels die met elkaar verbonden zijn via de onderste verdiepingen en waarvan elk niveau omzoomd is met terrassen die de gebruikers laten profiteren van toegankelijke groene buitenzones en de gevels beschermen tegen overmatige bezonning. Maar zijn vormgeving is niet het enige aspect waarom het gebouw bijzonder mag worden genoemd. Zo is het gebouw ook een mooi voorbeeld van circulair bouwen.


Aanpasbaar ontwerp

Assar architects ontwierp het project aanpasbaar, zodat het in de toekomst ook nog andere functionele invullingen kan krijgen. De draagstructuur is immers licht en open waardoor ze geen invloed heeft op de ruimte-indeling. Alle basisvoorzieningen zitten gebundeld in strategisch geplaatste kernen en de technische installaties zijn eveneens voorzien op een flexibele invulling van het gebouw.


Omkeerbare verbindingen

The Wings kenmerkt zich niet in het bijzonder door veel hernieuwbare en recuperatiematerialen, maar van zo goed als alle materialen kan de duurzaamheid wel worden aangetoond met erkende certificaten. Daarnaast opteerden de architecten daar waar mogelijk voor elementen die omkeerbare verbonden kunnen worden. De demonteerbare gordijngevel uit glas en aluminium, waarvan de materialen indien niet hergebruikt ook gerecycleerd kunnen worden, de demonteerbare en 100% recycleerbare aluminium klimaatplafonds van Interalu en verplaatsbare binnenwanden van Beddeleem uit glas – JB PURE 100 en JB 4000 JB 4000 XL – en hout – JB PURE 100 WOOD – zijn maar enkele voorbeelden.

De betonnen structuur van het gebouw is niet demonteerbaar, maar verregaande engineering en de toepassing van nagespannen beton verminderen het gebruik van beton met 30%.

De verdere invulling van The Wings, zo genaamde fit-out, zal grotendeels gebeuren door de huurders en is dus sowieso tijdelijk. Zij worden mee betrokken in de duurzaamheidsambitie van opdrachtgever Ghelamco en gestimuleerd om te kiezen voor duurzame en demonteerbare materialen.


Materialenpaspoort en LCA-analyse

Het gebouw kreeg een materialenpasoort in Madaster dat de milieu-impact van de gebruikte materialen in kaart brengt en ervoor zorgt dat onderhoud efficiënt kan gebeuren en het gebouw ooit kan fungeren als materialenbank. Daarnaast werden het gebouw en de materialen ook nog onderworpen aan een onafhankelijke LCA-analyse om de milieu-impact van alle materialen en het gebouw zelf in te schatten in het kader van de BREEAM-analyse die gebeurde.

Die BREEAM-analyse bleek bijzonder gunstig, want The Wings kan uitpakken met een BREEM Excellent-certificaat. Met ook een DGNB Gold- en WELL Gold-certificaat, is The Wings niet enkel bewezen duurzaam op technisch vlak, maar ook gecertificeerd als een gezond gebouw voor de gebruikers en de omgeving. Voor het een en ander zorgen onder meer de riante inval aan natuurlijk licht, wadi’s rond het gebouw die de lokale biodiversiteit verrijken en groendaken en een insectenhotel die de reeds aanwezige fauna en flora versterken. The Wings is het eerste gebouw in België met de beste BREEAM-, DGNB- en WELL-score.


Duurzaam energieplaatje

De Wings maakt ten slotte ook maximaal gebruik van natuurlijke energiebronnen en is daardoor fossielvrij. Meer dan 600 zonnepanelen zorgen ervoor dat een groot deel van de benodigde elektriciteit lokaal kan worden opgewekt, een reusachtig BEO-veld onder de parkeerplaats helpt het gebouw te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter en hemelwater wordt opgevangen en gebufferd op de groendaken en in de wadi’s, met het oog op sanitair hergebruik en tuinonderhoud.


Glooiing site uitdaging

Dat laatste vormde wel een uitdaging voor de architecten. Het hoogteverschil van zo’n twee bouwlagen tussen de voor- en achterzijde van het terrein maakte het ontwerp van het hemelwatersysteem immers allesbehalve evident. Waar een helling normaal een zegen is voor gravitaire afwatering, was die op de bouwsite van The Wings dermate groot dat het enig kunst- en vliegwerk vergde om het hemelwater ter plaatse te houden en de hoge ambities voor buffering, hergebruik en infiltratie te realiseren met een minimum aan pompinstallaties.

The Wings, dat architecturaal getypeerd wordt door glas en horizontale geledingen uit voorgevormd lichtgrijs plaatmateriaal en door afgeronde hoeken, wordt nog dit jaar opgeleverd. Democo, met in onderaanneming onder meer Aertssen, CVR en Verbeke grond- en afbraakwerken, realiseerde het gebouw. Macobo-Stabo verzorgde de studies stabiliteit en technieken en Daniel Ost stond in voor het landschapsonwerp.

The Wings moet eind september opgeleverd zijn, waarna de huurders kunnen beginnen aan hun fit-out.

Deel dit artikel:

Onze partners