Tot 80.000 bakstenen gerecupereerd voor nieuw bouwproject

Op één van de werven die Cenergie begeleidt in het kader van de projectoproep « Be Circular - Be Brussels », test algemeen aannemingsbedrijf Valens het grootschalig hergebruik van gevelstenen. In dit stadium streeft het bedrijf naar de recuperatie van 60.000 tot 80.000 bakstenen, die ter plaatse worden gedemonteerd en gereinigd, in samenwerking met afbraakbedrijf De Meuter en maatwerkbedrijf Travie. De opnieuw gepalletiseerde stenen worden vervolgens gestockeerd, om binnen een jaar te worden hergebruikt als gevelstenen voor het nieuwe gebouw. Een goed voorbeeld van het toepassen van de principes van de circulaire economie in de praktijk.

Vooraleer plaats te maken voor een gloednieuw wooncomplex voor meerdere gezinnen, moeten de bestaande industriële gebouwen op de site van Vandergoten worden gesloopt. De gebouwen kunnen immers moeilijk in woningen worden omgezet.

Het ontwerpteam (R²D² architecture, Stabo) en de projectontwikkelaar (Eiffage Benelux) stelden voor om een ​​deel van de bakstenen op de gevel van het gebouw opnieuw te gebruiken. Dit was een positief punt in het dossier dat aan Citydev.brussels, initiator van het bouwproject, werd voorgelegd.

 

Analyse

Om te controleren of het recupereren van de stenen een haalbaar plan was, werd een gedetailleerde analyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat er vier soorten stenen op de site aanwezig waren. Eén type steen had alle technische kenmerken om recuperatie mogelijk te maken (aard van de mortel, stevigheid, afmetingen, ...). Het project rond hergebruik is daarom rond deze steen ontwikkeld.

De deconstructie van de gevels werd uitgevoerd door De Meuter. Het voorbereidende werk voor het hergebruik gebeurde door maatwerkbedrijf Travie. Dat gebeurde onder impuls van Valens, dat een sociale dimensie aan het project wilde toevoegen. Werknemers van Travie staan in voor de reiniging van de bakstenen. Het bedrijf zal ook de pallets met bakstenen in bewaring, tot ze over een jaar opnieuw worden gebruikt als gevelstenen voor de nieuwe gebouwen.

Uit de eerste resultaten blijkt dat het mogelijk is om 60.000 à 80.000 te recupereren. Dit stemt overeen met het streefcijfer dat het ontwerpteam voorop had gesteld.

Deel dit artikel:

Onze partners