Tracering sloopafval vanaf deze zomer verplicht bij grote werven

Een sloopopvolgingsplan was in ons land al langer verplicht bij grotere werven waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, maar vanaf 1 juli is ook de tracering van afval een verplichte vereiste bij dergelijke werven.

Tracering van sloopafval, een volgende faciliterende stap naar meer hergebruik en recyclage van bouwmaterialen, is vanaf 1 juli 2022 verplicht in België voor elke werf waarvoor ook een sloopopvolgingsplan dient opgemaakt. Zo'n sloopopvolgingsplan bevat de lijst van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de afbraak. Het is verplicht bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken wanneer het gaat om:

  • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000 m³;
  • in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5.000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen;
  • werken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³.

Voor deze tracering van sloopafval kan in ons land vooralsnog enkel een beroep worden gedaan op Tracimat, de enige erkende sloopbeheerorganisatie. Meer info over de verplichte tracering bij grote werven vind je op Tracimats website.

Deel dit artikel:

Onze partners