Uniek gipsrecyclageproject met transport via binnenvaart

In het West-Vlaamse Moen start Saint-Gobain, de groep waartoe onder meer Gyproc behoort, in samenwerking met Imog en New West Gypsum Recycling en met de ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Multimodaal.Vlaanderen en Rebel een pilootproject op waarbij afgedankte gipsplaten vervoerd zullen worden via de binnenvaart naar de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in Kallo. Met het project dragen Saint-Gobain en de partners bij aan de modal shift, waarin op zoek gegaan wordt naar alternatieven voor het (vervuilende) vervoer via de weg. Duurzaam transport en het oneindig kunnen recycleren van gipsplaten liggen aan de basis van dit project, dat in Europa uniek is in zijn soort en zal uitgebreid worden bij succes. 

Een eerste regionaal inzamelpunt voor afgedankte gipsplaten op de site van Imog in Moen betekent het begin van het unieke project. Zowel particulieren als professionele recyclagebedrijven zullen er hun gipsplaten kunnen aanleveren. Het materiaal wordt daarna vervoerd via de binnenvaart naar Kallo, waar de sites van Saint-Gobain en New West Gypsum Recycling gevestigd zijn. Johan Bonnier, CEO van Imog: “Dit project geeft invulling aan onze baseline ‘Afval…bron van grondstof en energie’ waarbij Imog als lokale overheid haar schakel in de circulaire economie graag opneemt. Het transport over water levert hierbij een duidelijke meerwaarde in het logistieke verhaal, dat in afvalinzameling en recyclage een belangrijke rol speelt”.

In de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling zullen de platen gerecycleerd worden om daarna terug in de productieketen van Saint-Gobain gebruikt te worden. Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain: “Dit pilootproject is uniek in zijn soort in Europa. We zetten samen met onze partners in op de modal shift dankzij het gebruik van regionale inzamelpunten en het transport over water. De samenwerking met deze partners maakt deze modal shift mogelijk. Daarnaast recycleren we de gipsplaten op een hoogwaardige manier tot hetzelfde product. Saint-Gobain is de enige onderneming in de Benelux die dat op dit moment doet.”


Het belang van transport via binnenvaart

Meebouwen aan de modal shift staat centraal in het project. De modal shift houdt in dat transport via de weg verschoven wordt naar andere vervoersmodi, zoals de binnenvaart. Saint-Gobain vervoert al sinds 2012 materialen via het water naar België, maar ook naar Amsterdam en Spanje. Nu gaat de groep nog een stap verder in haar duurzaamheidstraject door ook het binnenlands transport via het water naar Kallo te laten verlopen, met de ondersteuning van Multimodaal.Vlaanderen.

Filip Dupré, expert bij Multimodaal.Vlaanderen: “Vanuit Multimodaal.Vlaanderen willen we bedrijven aansporen om de shift te maken naar duurzamere transportmogelijkheden. Wij zijn een bruggenbouwer die bedrijven uit verschillende werelden samenbrengt om deze shift te realiseren. Zo brachten wij Imog in contact met Saint-Gobain om samen met New West Gypsum de eerste steen van het pilootproject te leggen. Het is onze gezamenlijke ambitie om gelijkaardige hubs op te zetten met andere Intercommunales en bedrijven, waarvoor de eerste gesprekken reeds lopen.”

Door de kaart te trekken van duurzaam vervoer via binnenvaart, kan Saint-Gobain per bootvracht vele containertransporten van de weg halen. Een schip kan in één keer 400 ton herbruikbaar gips vervoeren, het equivalent van ongeveer 16 vrachtwagens van 24 ton. Bij succes van het pilootproject, gaat het om ongeveer 30.000 ton gipsafval. Dat vertaalt zich in meer dan 1.000 ritten met vrachtwagens die vervangen worden door transport over water.

"Dit pilootproject is een uitstekend voorbeeld van hoe bedrijven duurzame logistiek toepassen”, bevestigt ook Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. “We zien hier een mooi voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot een modal shift van transport over de weg naar vervoer over het water. Ik juich dit toe en hoop dat vele andere bedrijven dit voorbeeld volgen."

 
Oneindige recyclage van gipsplaten

Jaarlijks wordt er in België ongeveer 65.000 ton gipsafval geproduceerd. New West Gypsum Recycling recycleert zo veel als mogelijk van die afgedankte gipsplaten zodat Saint-Gobain die terug in de productieketen kan brengen, naar het Cradle to Cradle-principe.

In tegenstelling tot een eenmalige recyclage naar bijvoorbeeld cement of het gebruik van gipsafval als meststof in het buitenland, zorgt dit principe ervoor dat de gipsplaten eindeloos gerecycleerd kunnen worden. Het resultaat is dus een volledig gesloten keten voor het hoogwaardig hergebruik van gipsplaten. In 2011 kregen de gipsplaten van Gyproc het Cradle to Cradle-ertificaat omdat de bestanddelen van de gipsplaten dankzij recyclage een oneindig leven krijgen. Dit project kadert in de bredere doelstellingen van Saint-Gobain om het Cradle to Cradle-principe zo ver mogelijk door te trekken.


Ambitie om project uit te breiden

Saint-Gobain, New West Gypsum Recycling, Imog, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Rebel en Multimodaal.Vlaanderen hopen hun pilootproject op termijn verder te kunnen uitbreiden doorheen België. De inzamelpunten kunnen dan geografisch verspreid worden om mensen over heel Vlaanderen de kans te geven hun gipsplaten te laten recycleren. 

Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain: “We geloven er sterk in dat dit project een verschil kan maken. Met deze samenwerking willen we laten zien hoe belangrijk het is om mee te stappen in de modal shift, met oog op duurzaamheid. Daarom willen we op termijn niet alleen uitbreiden over Vlaanderen, maar ook de mogelijkheden in heel België onderzoeken. Onze ambitie reikt zelfs nog verder: de Benelux is de volgende stap.”

Deel dit artikel:

Onze partners