Veel interesse voor Vlaamse invulling The Exploded View Beyond Building

De expo The Exploded View Beyond Building zal vanaf maart 2023 te bezichtigen zijn op de site van Kamp C in Westerlo. De gastheer wil de iconische installatie met biogebaseerde en circulaire bouwmaterialen en -systemen graag een Vlaamse invulling geven en is daarvoor op zoek naar Vlaamse bouwprofessionals, maar evengoed tuiniers of landbouwers die denken aan een interessante toepassing van hun reststromen in de bouwsector. Daartoe organiseerde Kamp C op 5 mei een startevent in Antwerpen. Afgaande op de opkomst, lijdt het geen twijfel dat Kamp C zal slagen in zijn opzet.

The Exploded View Beyond Building, een concept bedacht door Pascal Leboucq en Lucas de Man van Biobased Creations, is een huis dat biogebaseerde en circulaire bouwmaterialen en circulaire bouwtechnieken en -systemen toont. Het werd gebouwd dankzij een samenwerking van en onderzoek door bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, ontwerpers, overheden, kennisinstituten, storytellers en kunstenaars die zijn verenigd in de Embassy of Circular & Biobased Building. Samen werken ze aan nieuwe perspectieven voor circulair en biobased bouwen en wonen. Ze doen onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe biobased materialen met een hoge designkwaliteit en circulaire bouwmethodes op basis van principes als losmaakbaarheid en modulariteit.

In maart 2023 doet de volwaardige expo – de 1:4-versie was eerder al te zien bij Acasus en is op dit moment te bezichtigen in het Design Museum Gent – die op dit moment te zien is op de Floriade is het Nederlandse Almere, ook Vlaanderen aan. Het huis zal te bezichtigen zijn op de site van Kamp C in Westerlo. De gastheer wil de expo wel graag een Vlaamse invulling geven en is daarom op zoek naar bouwprofessionals die biogebaseerde bouwmaterialen of circulaire bouwmaterialen en -systemen maken of ervaring hebben met de toepassing ervan. Maar ook naar bijvoorbeeld landbouwers die hun reststromen zouden kunnen inzetten voor het maken van biogebaseerde bouwmaterialen.


Inspirerende presentaties

Om die te vinden, organiseerde Kamp C op 5 mei in Circuit in Antwerpen, het event 'Regionale waardeketen in de bouwsector', waarin het ook meer uitleg gaf over het hele project. Met Jeroen Vrijders van het WTCB – The Exploded View heeft inhoudelijk een sterke link met het CBCI-project, waar naast Kamp C en andere partners ook het WTCB bij betrokken is –, Rein Dessers van Pro Natura, Eric Klarenbeek van Klarenbeek & Dros Rob Bogaarts van Buro Bogaerts en Lode Goethals van Bast architects & engineers – via videoverbinding – namen tal van sprekers die ervaring hebben met circulair en ecologisch bouwen het woord, net als Pascal Leboucq van Biobased Creations.

Het event kon rekenen op een meer dan behoorlijke opkomst. Een van de toehoorders was Tom Verstaen, cofounder van Staenis. Hij was naar eigen zeggen om twee redenen naar Antwerpen gekomen. "Ten eerste hebben we interesse om ons Staenisrooster extra visibiliteit te geven in The Exploded View Beyond Building. Daarnaast willen we hier ook eens komen polsen wat leeft in de sector. En dan vooral of de focus in de toekomst meer op circulaire bouwmaterialen dan wel op biogebaseerde bouwmaterialen zal komen te liggen. Wij zijn immers bezig met de ontwikkeling van een nieuwe circulaire oplossing, waar ik nog niet veel over kan zeggen, alleen dat ze in tegenstelling tot het eerder B2C-gerichte Staenisrooster, meer B2B-gericht zal zijn, en willen die inzichten meenemen in die ontwikkeling. Moeten we opnieuw voor een opbouw uit kunststof gaan waarmee we inzetten op een lange levensduur? Of is eerder een biogebaseerd materiaal aangewezen? En waarom dan? Om die ontwikkeling te financieren, hebben we trouwens een crowdfunding opgestart. We zijn nog steeds op zoek naar bedrijven of mensen die willen investeren in onze nieuwe circulaire oplossing."

Ook Philippe Willems, oprichter en directeur van Orineo, was aanwezig omdat hij interesse heeft zijn product tentoon te stellen in The Exploded View Beyond Building. Hij mocht er voor een volle zaal zelfs wat over vertellen aan de zijde van Rein Dessers. "OriBond, een biologisch thermohardend tweecomponentenbindmiddel om bijvoorbeeld kurkgranulaten, schors, houtsnippers of reststromen uit de landbouw te binden, kan bijdragen aan circulair bouwen dankzij zijn vier grote troeven", vertelde hij. "Zo zijn beide componenten en dus ook het volledige product 100% plantaardig, wordt er voor de productie van OriBond geen gebruik gemaakt van toxische additieven, is het product eens uitgehard volledig watervast en moeten er geen solventen of waterdamp worden uitgedampt." Willems hoopt dat deelname aan de expo zijn bedrijf interessante contacten oplevert en nieuwe inzichten met het oog op nieuwe toepassingen voor OriBond of nieuwe producten.

Niet iedereen was echter met het objectief een bijdrage te leveren aan de expo naar Antwerpen gekomen. "We denken erover na te starten met een hoek met tweedehandsbouwmaterialen", zo vertelde Anke van Altena van de Kringwinkel van Landen bijvoorbeeld. "Ik hoop hier wat inspiratie op te doen, te weten te komen voor welke recuperatiematerialen een markt bestaat binnen de bouwsector."


Kennisdeling

Bart D'Haese is met zijn bedrijf EXIE al langer een van de partners van The Exploded View Beyond Building en was ook aanwezig. "Onze hennepisolatie wordt inderdaad al een tijdje tentoongesteld in de expo. Via het netwerk die de expo tot stand heeft gebracht zijn we in contact gekomen met ontwikkelaars en andere interessante bouwpartners om mee samen te werken rond circulariteit", vertelde hij. "Dat heeft ook geleid tot een werkgroep waarin we echt wetenschappelijk bepaalde circulaire product- en systeeminnovaties gaan onderzoeken. Ik kan dus zeggen dat deelnemen aan The Exploded View Beyond Building werkt. En je stappen doet zetten. Ook omdat alle deelnemers open kaart met elkaar spelen over hun producten en systemen. Zo leer je veel."

"Dat is inderdaad de bedoeling van The Exploded View Beyond Building. Kennisdeling staat centraal", beaamde Pascal Leboucq van Biobased Creations. "En we willen dat de partners zich daarbij open en kwetsbaar opstellen en dus ook delen waar het voor hen nog moeilijk loopt. Al onze projecten willen wij realiseren met zo veel mogelijk verschillende partijen, om zo beloftevolle innovaties op het vlak van biogebaseerd en circulair bouwen te helpen implementeren op grote schaal. We hopen ons netwerk nu uit te breiden met heel wat Vlaamse partners."


Aanmelden kan nog steeds

Wie interesse heeft om zijn producten of systemen tentoon te stellen in The Exploded View Beyond Building wanneer de expo naar Kamp C komt of nog meer info wenst kan een mailtje sturen naar info@kampc.be. Aanwezigheid op het event van 5 mei was daarvoor geen voorwaarde. "De verdere uitwerking van het project zal nu eerder één op één verlopen dan onder de vorm van nieuwe events", besloot Sofie Torfs van Kamp C, dat alle updates over het project zal delen via zijn nieuwsbrieven – abonneren daarop kan op Kamp C's website.

Torfs liet ook nog weten dat wie interesse heeft om samen met Kamp C een bezoekje te brengen aan The Exploded View Beyond Building in Almere, dat zeker mag laten weten. Kamp C zal dan bekijken wat mogelijk is.

De presentaties van de sprekers die op 5 mei het woord namen – met uitzondering van die van Eric Klarenbeek – zijn terug te vinden op de website van Kamp C via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners