VELD. en AAC Architecture geven sociale woontoren in Molenbeek circulaire make-over

VELD. en AAC Architecture trokken in hun renovatieontwerp voor Brunfaut 35, een sociale woontoren in de kanaalzone in Molenbeek, de circulaire kaart. Zo gebruikten ze de Totem-tool om zowel op het vlak van impact in de productiefase als op het vlak van circulariteit een analyse te maken van de voorgestelde materialen. Het demonteren en na behandeling opnieuw monteren van de bestaande gevelbekleding en het creëren van een meer flexibele indeling van de appartementen zijn de meest opvallende circulaire ingrepen. Ook Cenergie, Ney & Partners/WOW en CODIVES zijn bij de renovatie betrokken.

VELD. En AAC Architecture wonnen de ontwerpwedstrijd voor de energetische renovatie van Brunfaut 35, een toren met 93 sociale woningen, begin dit jaar. Om de thermische isolatie van de buitenschil zo veel mogelijk te vereenvoudigen trekken ze in hun ontwerp de bestaande gevel, met veel hoeken en kanten, recht, door gebruik te maken van een nieuwe houten structuur en van houten geprefabriceerde gevelelementen. Voor die nieuwe gevel komt een houten structuur om op die manier voor elke woning een kwalitatieve buitenruimte te kunnen voorzien. Die structuur vormt op het gelijkvloers ook de uitbreiding voor een fietsenstalling en zorgt voor extra grote terrassen op de eerste verdieping.

Het gelijkvloers wordt volledig opengewerkt om het gebouw aan alle zijden te activeren. Naast de vernieuwde fietsenstalling komt er ook een polyvalente ruimte die verschillende verenigingen uit de wijk, zoals een bestaand initiatief actief in voedselverdeling, kunnen gebruiken.


Demonteerbare gevelbekleding

Het ontwerpteam wilde zo veel als mogelijk inzetten op de principes van circulair bouwen en maakte daarom gebruik van de Totem-tool, om zowel op het vlak van impact in de productiefase als op het vlak van circulariteit een analyse te maken van de voorgestelde materialen en waar nodig bij te sturen. Die analyse zal ook beschikbaar zijn in het as-builtdossier.

Een van de meest opvallende circulaire ingrepen naast het gebruik van hout voor de extra structuur rond het gebouw, een hernieuwbaar materiaal, is de recuperatie van de bestaande metalen gevelafwerking. Die wordt gedemonteerd en daarna behandeld en gekleurd om ze wat meer hedendaags te maken. Vervolgens zal ze worden hergebruikt op de geprefabriceerde houten gevelelementen boven en onder de ramen van elk verdiep. De overige houten prefabgevelelementen om de nieuwe gevel te vormen, krijgen wel een nieuwe aluminium bekleding. De nieuwe gevelelementen worden allemaal demonteerbaar geplaatst. De houten terrassen krijgen houten gevelbekleding.


Indeling appartementen makkelijk aanpasbaar

Met het oog op levensduurverlening van de vernieuwde appartementen besloot het ontwerpteam de bestaande raamopeningen ook groter te maken. Die ingreep laat immers meer flexibiliteit toe op het vlak van de indeling van de appartementen. De gevelindeling houdt nu rekening met een eventuele toekomstige renovatie van een appartement waarbij de leefruimte en de slaapkamers omgewisseld zouden worden, bijvoorbeeld om het terras in verbinding te brengen met de leefruimte – in sommige appartementen is dat nu niet het geval.


Buitenaanleg uit betonnen bekleding?

Ook het idee om de betonnen gegranuleerde bekleding van het bestaande gelijkvloers te recupereren en die te verwerken tot materiaal voor de buitenaanleg, waarschijnlijk in de vorm van kiezels, speelt nog. De komende maanden moet blijken of dat (financieel) haalbaar blijkt.

Gemeenschappelijke warmtepompen en een ventilatiesysteem type C+ vervangen de bestaande ketelinstallatie en verouderde ventilatie. Er wordt ook een regenwaterput voorzien en enkele terrassen op de eerste verdieping worden ingericht als groendak.

Momenteel wordt de voorontwerpfase afgerond. De start van de werken staat gepland voor het voorjaar van 2024. Om de impact voor de bewoners tijdens de werffase te beperken, zijn de geprefabriceerde gevelelementen zo ontwikkeld dat ze van buitenaf kunnen worden geplaatst. De aannemer zal om dezelfde reden ook gebruikmaken van een zogenaamd bouwplatform in plaats van een traditionele stelling.

Deel dit artikel:

Onze partners