VenhoevenCS en Geosted tonen circulaire ambities met masterplan voor Corda Campus Hasselt

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en haar dochteronderneming Corda Campus ambiëren een uitbreiding en nieuwe invulling van de succesvolle Corda Campus in Hasselt. VenhoevenCS en Geosted stellen daarom een masterplan voor dat de site toont als een circulaire ‘Plug&Play’-campus en ze verder ontwikkelt tot een goed verbonden en adaptieve hotspot voor innovatie en kennisuitwisseling.

Het masterplan voor Corda Campus is de ruimtelijke vertaling van de gedeelde visie van het ontwerpteam op campusontwikkeling. “Een campus moet nieuw talent aantrekken én behouden, een optimaal ondernemersklimaat realiseren, en een prettige en gezonde verblijfsplek zijn voor de mensen die er werken”, klinkt het.

De adaptieve opzet maakt een campus tot toekomstbestendig innovatiedistrict, vinden Venhoeven CS en Geosted. Het leggen van verbindingen staat er centraal – in elke betekenis van het woord en op elke schaal. Een campus is een goed georganiseerd brandpunt waar onderzoek, onderwijs en ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken. Een succesvolle campus is bovendien verbonden met andere kennis- en innovatieclusters en met de stad. Op Corda Campus stimuleert de nabijheid van een efficiënte multimodale OV-knoop duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, en wordt de campus een plek waar voetgangers en fietsers zich welkom voelen. De groene infrastructuur en de grote variatie aan voorzieningen nodigen uit tot ontmoeten, bewegen en ontspannen.


Duurzame mobiliteit

Door parkeren, autoverkeer en logistieke functies naar de randen van de campus te verplaatsen, ontstaat plek voor een fijnmazig en groen netwerk voor langzaam verkeer, met snelle routes tussen de verschillende functies. Dit groene netwerk sluit ook aan op omliggende natuur en verbindt de campus met de aangrenzende woonwijken. Het nabijgelegen Station Kiewit krijgt een upgrade naar een echte multimodale OV-knoop met voorzieningen voor shared mobility. Hier pak je straks de fiets of deelstep op weg naar de campus. Zo laat het masterplan zien hoe duurzame campusontwikkeling oplossingen kan aandragen voor de hedendaagse stedelijke mobiliteitsvraagstukken.


De circulaire ‘Plug&Play’-campus

Het masterplan combineert een robuust en duurzaam grid met flexibele plug-ins en adaptieve bouwvolumes. Zo kunnen grotere en kleinere bedrijfsruimte worden gecreëerd en biedt de openbare ruimte een steeds veranderend aanbod. Het plug-inprincipe maakt de campus ook tijdens de bouw een volledig operationele en aantrekkelijke omgeving. Tijdelijke programma's zoals een Living Lab of Incubator definiëren de identiteit van de campus als een hightech innovatiedistrict in alle ontwikkelingsfases. Systemen voor energie en water worden in eerste instantie per gebouwcluster georganiseerd: zo worden duurzaamheidambities al haalbaar tijdens de gefaseerde ontwikkeling.

Het masterplan toont de ambitie om materialen voor bebouwing en inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk modulair en demontabel te realiseren. Op die manier kunnen na een eerste levensfase gemakkelijk materialen verwijderd worden om elders weer tweede levenscyclus te krijgen, zonder aan kwaliteit te verliezen. Downcycling minimaliseren dus.

Circulariteit in het masterplan manifesteert zich door een plan te presenteren dat ook al nadenkt over een tweede levenscyclus van de bebouwing of het openbaar gebied. Met een gridstructuur wordt multicycliciteit vergemakkelijkt: repeterende stramienen in twee richtingen vergemakkelijkt constructie, herontwikkeling van plattegronden en uitwisseling van materialen binnen de campus mogelijk.


Een levendige campus

Een gemengd programma van werken, research, wetenschap, startups, sport, recreatie en short stay maakt dat de campus alle uren van de dag een inspirerende plek is om te verblijven. Het netwerk van loop- en fietspaden verbindt de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen en maakt van de verschillende wijken van de campus een eenheid. In het hart van de campus ligt een levendig publiek plein waar de Corda Arena, een hypermodern digitaal event centre voor e-sports, conferenties en evenementen met 4.000 zitplaatsen, wordt gerealiseerd.

Dynamische interactie tussen binnen en buiten en tussen natuur en architectuur, kenmerkt deze beloopbare campus. Transparante plinten maken voorbijgangers nieuwsgierig naar wat zich afspeelt in de kantoren en labs, en speelse pixelvormige gevels met hoogteverschillen en groene loggia’s laten de overgang tussen gebouw en natuur vervagen.
Vriendelijke en toegankelijke gebouwen met een menselijke schaal, in een gezonde en groene omgeving: in de visie van het Masterplan 2.0 biedt Corda Campus het optimale klimaat voor duurzame, rendabele groei en succesvolle samenwerking.

Deel dit artikel:

Onze partners