Veolia produceert in Antwerpen 100% groene stroom uit afval

Veolia neemt in Antwerpen met Upgrade Bio Energy een eerste installatie in gebruik voor de biomethanisatie van organisch afval. De fabriek in de haven heeft een capaciteit van 60.000 ton en zal 100% groene stroom opwekken met biogas dat uit afval wordt gewonnen. Hoewel biomethanisatie in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat, is de nieuwe installatie geen primeur. Bijzonder aan Upgrade Bio Energy is wel dat de stroom ter plaatste wordt aangewend door een industriële klant, wat de installatie alleen maar meer circulair maakt. 

Het organische afval dat aan Upgrade Bio Energy geleverd wordt, is afkomstig uit verschillende vaste en vloeibare stromen die ongeschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals vervallen voedingswaren. Na menging van de verschillende fracties wordt het afval in vergistingsinstallaties opgewarmd tot een temperatuur van 40°C, zodat de optimale omgeving wordt gecreëerd voor bacteriën om organisch materiaal om te zetten naar methaangas en digestaat, een bijproduct.

Het biogas wordt vervolgens gevaloriseerd in twee warmtekrachtkoppelingen met elk een vermogen van 1,5 MW. De groene stroom die gegenereerd wordt gaat integraal naar een logistieke speler in de haven van Antwerpen. Het digestaat wordt dan weer gedroogd met de warmte die vrijkomt uit de warmtekrachtinstallatie. Op die manier worden hoogwaardige meststoffen geproduceerd.

Veolia BeLux neemt het beheer van de biomethanisatie-installatie op zich en zet op die manier zijn schouders onder de duurzame ontwikkelingsstrategie van zijn industriële klant, maar zorgt dus ook voor een opschaling van de lokale productie van hoogwaardige meststoffen.

Nicolas Germond, CEO van Veolia BeLuX, licht toe: “Dit project kadert binnen de circulaire economie en zet organisch afval om in warmte en energie. Het is met andere woorden een schoolvoorbeeld van hoe industriële ontwikkeling de bescherming van het milieu ten goede komt. Met Upgrade Bio Energy reiken we een blijvende en duurzame oplossing aan voor de productie van groene en hernieuwbare stroom. Op die manier ondersteunen we de duurzame ontwikkelingsstrategieën van onze klanten.”

Vergistingsinstallaties die biogas maken bestaan al langer in Vlaanderen. Er zijn er tientallen. Installaties voor het maken van biomethaan, een opgewerkte, nog groenere vorm van biogas die zou kunnen worden gebruikt als alternatief voor aardgas, zijn echter wel op één hand te tellen. Zo is er naast Upgrade Bio Energy ook nog Bio Blue Ieper en de biomethanisatie-installatie Cinergie in Fleurus in Wallonië.

Verwarmen we in de toekomst ook onze huizen met groene energie afkomstig van een biomethanisatie-installatie? Wordt vervolgd ... 

Deel dit artikel:

Onze partners