Vergelijk milieu-impact en demonteerbaarheid van isolatie nu online

Op het slotevent van het TETRA-onderzoek ‘To bio or not to bio’ stelden de projectpartners een webtool voor die ze binnen het project ontwikkelden en gebruikt kan worden om de milieu-impact van isolatiematerialen, zowel traditionele als biogebaseerde, met elkaar te vergelijken op het vlak van milieu-impact en demonteerbaarheid.

Odisee, Universiteit Gent en het WTCB trokken in ‘To bio or not to bio’ na hoe zowel klassieke als biogebaseerde isolatiematerialen zo kunnen worden gemaakt en toegepast dat ze een zo laag mogelijke milieu-impact en een zo hoog mogelijke demontagegraad hebben. Naast onderzoeksresultaten, leverde To Bio or not to bio dud ook een heel praktische webtool op. Dat instrument heeft tot doel de drempel voor het toepassen van isolatiematerialen, zowel traditionele als biogebaseerde, met een lage milieu-impact en een hoge demontagegraad te verlagen.

“Verhoudingsgewijs is de CO2-uitstoot afkomstig van het gebruik van een gebouw immers relatief klein ten opzichte van de CO2-uitstoot bij de realisatie en sloop van een gebouw. De gebruikte materialen spelen dus een grote rol”, weet Filip Van Langenhove, onderzoeker Gbouwschil en Bouwcirculariteit bij Odisee.


Objectieve vergelijking binnen zelfde toepassing

Werfvoorbereiders, uitvoerders, studiebureaus, architecten, studenten en publieke en private opdrachtgevers vinden er een objectieve vergelijking van de kenmerken van biogebaseerde en klassiek gekende isolatiematerialen binnen een zelfde toepassing; een vergelijking van de milieu-impact van biogebaseerde isolatiematerialen en klassiek gekende isolatiematerialen, zowel op het niveau van het materiaal als in zijn gevaloriseerde opbouw en een vergelijking van de graad van demonteerbaarheid van opbouwen en bouwknopen (zowel massief- als houtskeletbouw) waarin zowel biogebaseerde als klassieke isolatiematerialen zijn toegepast.

De tool is te vinden via volgende link.

Deel dit artikel:

Onze partners