Vernieuwende school in Leuven vraagt om innovatief ontwerp (Tom Cortoos)

Aan de Vaartkom in Leuven is zopas de eerste steen gelegd van de vernieuwende secundaire school STROOM, naar een ontwerp van Tom Cortoos Architecten. De nieuwbouw zal onderdak bieden aan de twaalf  klassen van deze eerstegraadsschool. Het innovatieve onderwijsproject met veel aandacht voor flexuren, projectweken en workshops vormt de basis voor de planopbouw. Naast de klassieke klassen wordt er op iedere verdieping een heus ‘leerlandschap’ gecreëerd dat de nodige ruimte biedt voor interactie, zelfstudie en groepswerk. Op het gelijkvloers bevindt zich de polyvalente ruimte in direct contact met de buitenruimte.

Het éénduidig volume staat langs de straat ingepland in het verlengde van de bestaande rijwoningen. Door het overnemen van deze bouwlijn schrijft het gebouw zich in in de logica van de straat. Door de open ruimte met publieke doorsteek over de speelplaats naar de Vaartkom heeft het gebouw echter ook een link met de vrijstaande volumes van het project ‘Tweewaters’ aan de overzijde van de Dijle en ontstaat er een ruimtelijke link tussen de straat en de Dijle.

De eenvoudige en heldere planopbouw zorgt niet alleen voor een heel bevattelijk gebouw maar verzekert ook de vereiste korte bouwtijd. De polyvalente ruimte van het gelijkvloers krijgt een verlengde in de uit het volume uitgeholde overdekte buitenruimte en de aangrenzende speelplaats. Grote ramen in de polyvalente ruimte en de leerlandschappen tonen de school aan de stad en halen de stad binnen in de school.

De ruwbouw is volledig geprefabriceerd om de korte bouwtijd te verzekeren. De draagstructuur is een stalen skelet dat bekleed wordt met geïsoleerde betonnen sandwichpanelen. Deze betonpanelen zijn aan de buitenzijde rood gepigmenteerd om aansluiting te vinden bij de kleuren in de directe omgeving.


Circulaire school

Er werd gestreefd naar een flexibele constructie volgens de principes van het circulair gebouw. De ruwbouw is een soort van meccano die makkelijk aangepast, uitgebreid of elders herbouwd kan worden. De technische installaties zijn allemaal in verlaagde plafonds opgenomen en vlot aanpasbaar. Doorgedreven isolatie en energie-efficiënte installaties resulteren in een bijna-energieneutraal gebouw. De overschotten aan regenwater worden zichtbaar op het terrein geïnfiltreerd en afgevoerd naar de Dijle.

Deel dit artikel:

Onze partners