VIBE vzw en Howest organiseren postgraduaat Circulair Bouwen

We brachten er al eens een kort artikel over, maar nu is er meer info bekend over het postgraduaat Circulair Bouwen dat VIBE vzw en Howest vanaf september samen organiseren, een 'hands-on'-opleiding waarin je tijdens twee boeiende modules kennismaakt met de principes achter circulaire stedenbouw en circulair gebouwontwerp en leert hoe je die in de praktijk kan brengen. 

De opleiding is bewust breed en holistisch, maar schuwt ook de diepgang niet, met een divers team van lesgevers en een grote focus op het praktische luik. ’s Ochtends komen gerenommeerde experts uit het werkveld langs om de theorie achter circulaire stedenbouw en circulair bouwen bij te brengen. Die inzichten worden in de namiddag toegepast op een concrete case in Brugge. Er is nood aan zo’n praktische maar verbredende opleiding, weten Eva Heuts en Stijn Brancart van VIBE vzw. “Steeds meer gemeentes, architecten en andere bouwprofessionals gaan met circulair bouwen aan de slag. Door de veelheid en versnippering van informatie zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Een jaar lang zetten we daarom de verschillende principes op een rij en bekijken we hoe ze in de praktijk te brengen.”

Met de opleiding hopen VIBE vzw en Howest de circulaire bouweconomie opnieuw een stapje dichterbij te brengen. Om het hoofd te bieden aan de huidige sociale en ecologische uitdagingen, is er immers nood aan een echte transitie en systeemverandering. Van een lineaire economie naar een circulaire economie, van een destructief systeem naar een regeneratief systeem dat de natuur herstelt, vernieuwt of revitaliseert. Circulaire stedenbouw streeft ernaar het stedelijk metabolisme met alle stromen die een stad of gemeente binnen en buiten gaan (water, energie, voedsel, grondstoffen afval …) te verbeteren, duurzamer en veerkrachtiger te maken, om kringlopen te sluiten. Een circulair gebouwontwerp koppelt gebouwen aan die gesloten technische en biologische kringlopen en maakt ze zo meer toekomstbestendig. Dat het stedenbouwkundige en gebouwniveau geïntegreerd worden in één opleiding is een belangrijke troef. “Circulair bouwen werkt niet enkel over disciplines maar ook over schaalniveaus heen. Zelfs het kleinste gebouw wordt gekoppeld aan het grotere stedelijke metabolisme”, aldus Eva en Stijn.

De eerste module ‘Circulaire stedenbouw’, die loopt van van september 2020 tot januari 2021, overloopt stapsgewijs het traject om tot een circulair stedenbouwkundig project te komen. Zo komen de belangrijkste facetten aan bod: gaande van de maatschappelijke uitdagingen en context, over hergebruik en recyclage en het sluiten van kringlopen tot de rol van het beleid. In deze module krijg je les van gerenommeerde experten als Peter Tom Jones, Luc Eeckhout, Erik Grietens, Felix Aerts, An Eijkelenburg, Sabien Windels en Julie Marin.

De tweede module, van februari tot juni 2021, duikt dieper het gebouwniveau in, ook hier volgens het traject van een circulair gebouwontwerp. Daarbij komt een brede waaier aan aspecten aan bod van veranderingsgericht en klimaatbestendig ontwerpen over hergebruik, circulaire materialen en bouwproducten tot evaluatie en beleid. Belangrijk is dat alles binnen een overkoepelend en systemisch kader wordt geplaatst, waarin beslissingen worden afgetoetst aan toekomstscenario’s.

Samen met een aantal externe deskundigen begeleiden de experts van VIBE vzw en Howest de praktische cases in stadslabo Brugge, Eva Heuts, architect-stedenbouwkundige, voor circulaire stedenbouw en ingenieur-architect Stijn Brancart en architect Hannelore Goens voor circulair gebouwontwerp. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Stad Brugge die daarmee haar ambities rond circulair bouwen verder kracht bijzet.


Praktische gegevens

Module 1: van 25 september 2020 tot 22 januari 2021, de lessen vinden telkens plaats op vrijdag.

Module 2: van 12 februari tot 18 juni 2021, de lessen vinden telkens plaats op vrijdag.

De lessen gaan door in Howest Campus Brugge Station, in de Rijselstraat 1 in Brugge.

Je hebt drie opties om dit postgraduaat te volgen:

  • Je kan de volledige opleiding volgen (module 1 en module 2)
  • Je kan kiezen om één module te volgen (module 1 of module 2)
  • Je kan kiezen om enkel de theoretische lessen te volgen van module 1 en/of module 2 (ter plaatse of via webinar/livestream)

De inschrijvingsprijs bedraagt:

  • €3.000 voor de volledige opleiding (module 1 en module 2) 
  • €1.750 voor de aparte modules (module 1 of module 2)
  • €1.000 voor de theoriegedeeltes (module 1 of module 2) 

VIBE-leden en -bouwpartners hebben recht op 10 procent korting.
Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille en opleidingsverlof.

Inschrijven kan via deze link. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30. 

Via de filmpjes op de website van Howest kan je de presentaties van de infoavond herbekijken.

Deel dit artikel:

Onze partners