VIDEO: ACaaS van DOX Acoustics bij Antwerp Symphony Orchestra

Het ontzorgen van de klant op vlak van akoestisch comfort ligt aan de basis van ACoustics as a Service, een dienst van DOX Acoustics die flexibiliteit, duurzaamheid en functionaliteit combineert met een pay-as-you-go systeem. Met ACoustics as a Service (ACaaS) kan DOX Acoustics zijn klanten doorheen de jaren een continue evaluatie en desgevallend een verbetering garanderen van het akoestische comfort. Schoolbouwformule publiceerde een filmpje over de toepassing van ACaaS bij het Antwerp Symphony Orchestra, dat gebruikmaakt van de dienst die bijdraagt aan circulair bouwen. 

Wie kiest voor ACaaS van DOX Acoustics doet geen eenmalige, aanzienlijke investering, maar investeert gespreid over de duur van het contract, die doorgaans vijf jaar bedraagt. De investering heeft zo een minder grote impact op het jaarlijkse budget.

De dienst draagt bij aan de transitie naar circulair bouwen. DOX Acoustics is immers verantwoordelijk voor de duurzame samenstelling van de benodigde producten voor de dienst en past zijn aanbod geregeld aan wanneer het duurzamer kan. Het blijft eigenaar van de producten en neemt die aan het einde van de contractduur terug om ze een zinvol tweede leven te geven, ofwel in een nieuw ACaaS-project, ofwel via zijn eigen koopjeshoek of andere tweedehandssites zoals bijvoorbeeld Rotor DC. ACaaS is volgens DOX Acoustics nog maar stap één van zijn circulaire strategie, waarmee het het gebruik van zijn producten probeert te optimaliseren en het hergebruik van de materialen wil faciliteren.

Om geïnteresseerden een nog beter beeld te geven van wat ACaaS precies inhoudt, nam Schoolbouwformule, dat thematische workshops organiseert en zich rechtstreeks richt tot alle actoren binnen de bouw of renovatie van schoolgebouwen, een filmpje op bij het Antwerp Symphony Orchestra, dat gebruikmaakt van de dienst van DOX Acoustics. Een uiterst verfijnde akoestiek is er niet enkel belangrijk in de Koningin Elisabethzaal, maar wordt ook doorgetrokken naar de achterliggende kantoren en artiestenfoyer. Zeker het bekijken waard!

Bron: Schoolbouwformule

Deel dit artikel:

Onze partners