VIDEO: VinylPlus® wil pvc zo circulair mogelijk maken

VinylPlus®, de vernieuwde tienjarige vrijwillige verbintenis van de Europese pvc-industrie, ontwikkelde een programma dat een langetermijnkader schept om de eigen activiteiten en producten te verduurzamen. Met onder meer een verlaging van het grondstofverbruik en een efficiënter gebruik van pvc gedurende de hele levenscyclus, is een van de hoofddoelen van het programma het zo circulair mogelijk maken van pvc. VinylPlus® ontwikkelde dan ook een eigen keurmerk, het VinylPlus® Product Label, dat wordt toegekend aan pvc-bouwproducten waarvoor circulaire criteria werden gehanteerd bij fabricatie. Experten in circulair bouwen, zijn enthousiast over het nieuwe duurzaamheidslabel.

Het VinylPlus®-programma focust op vijf hoofdopdrachten: het efficiënter gebruik van pvc gedurende de hele levenscyclus, het reduceren van schadelijke emissies, het verduurzamen van de additieven, een verlaging van het energie- en grondstofgebruik en het ontwikkelen van een bewustzijn rond duurzaamheid doorheen de hele waardenketen.

In het kader van het programma heeft VinylPlus® samen met de onafhankelijke onderzoeksinstantie Building Research Establishement (BRE) en de ngo The Natural Step het VinylPlus® Product Label ontwikkeld, een label dat wordt toegekend aan duurzame pvc-producten voor de bouwsector en inkopers zo helpt bij het selecteren van de meest duurzame bouwproducten uit pvc. Het is gebaseerd op een systeem van evaluatiecriteria rond de meest recente principes rond verantwoord omspringen met grondstoffen en duurzame ontwikkeling. Het VinylPlus® Product Label verzekert de inkopers van gecertificeerde pvc-bouwproducten dat de fabrikant een paar kritische elementen voor duurzaamheid en circulariteit in rekening heeft gebracht.


Traceerbare grondstoffen

Zo zijn de grondstoffen traceerbaar en voldoen ze aan strenge kwaliteits- en milieunormen, hebben de producten een bepaald gecertificeerd recyclaatgehalte en streeft de fabrikant kwantitatieve doelen na op het vlak van afvalreductie en het vermijden van het storten en verbranden van afval in het voordeel van circulaire oplossingen. De producten werden ook ontworpen om herbruikbaarheid en recyclage te vergemakkelijken, zonder dat met dat doel voor ogen 'zorgwekkende' additieven werden gebruikt. De fabrikant heeft er zich ook toe verbonden meer energie uit hernieuwbare bronnen te verbruiken dan het nationale gemiddelde. De derde partijaudits zijn uitgevoerd door instellingen geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie volgens EN ISO/IEC 17065.

Het VinylPlus® Product Label werd recent door FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) erkend, en ook geïntegreerd in het label Duurzaam Schrijnwerk, ontwikkeld door de Belgian Construction Certification Association (BCCA), die streeft naar verbetering van de kwaliteit in de bouwsector.

Onder meer Mark Everard, professor aan de University of the West of England, en Richard Blume, Senior Sustainability Advisor at The Natural Step, benadrukten al het belang van het label voor duurzame innovatie. Ook Stijn Brancart, expert circulair bouwen bij VIBE vzw en lid van het expertenteam van Circubuild, nam het VinylPlus® Product Label onder de loep, voor de productvoorstelling van VinylPlus® op deze website, maar ook nog eens – in het Engels – tijdens een evenement van VinylPlus® (zie video). Ook hij is er enthousiast over, al ziet hij nog groeipotentieel voor het duurzaamheidskeurmerk. “Binnen circulair bouwen onderscheiden we een technische en biologische kringloop. Pvc is een synthetisch materiaal en VinylPlus® zet dus logischerwijs in op de technische kringloop. De certificatie heeft veel aandacht voor recyclage en pvc ís ook hoogwaardig te recycleren. Daarnaast is er ook aandacht voor het mogelijk maken van toekomstig hergebruik, wat natuurlijk nog beter is. Op dat vlak zie ik wel nog onbenutte kansen, al draagt het VinylPlus® Product Label alles in zich om die in de toekomst te verzilveren.”

“Het is namelijk een sterkte dat de certificatie breder kijkt dan enkel naar de producten en producteigenschappen. De organisatie van het bedrijf en de productielijn, de relatie tot andere ketenpartners en de afkomst van en omgang met materialen spelen immers allemáál een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire bouwsector en -economie. Terugname, inzamelpunten, onderhoudscontracten en andere circulaire businessmodellen horen daarbij.”


Suggesties

Brancart doet dan ook enkele suggesties voor een verdere ontwikkeling van het VinylPlus® Product Label. “In eerste instantie zou het goed zijn om de aspecten van de gesloten technische kringloop verder te verankeren, door, zoals eerder vermeld, nog meer aandacht te besteden aan rechtstreeks hergebruik, levensduur en circulaire exploitatie of businessmodellen. Het VinylPlus® Product Label is daar een goed middel voor en kan innovatieve en constructieve samenwerking doorheen de bouwketen stimuleren. Ten tweede zou het een grote meerwaarde zijn om daarnaast toch ook in te zetten op de biologische kringloop. Innovaties rond biologische grondstoffen, of zelfs reststromen, kunnen door het label worden aangemoedigd. Op termijn kan dat leiden tot toepassingen van biologisch afbreekbare kunststoffen. Daar is natuurlijk nog een lange weg te gaan; er zal veel onderzoek en ontwikkeling aan te pas komen. Bedrijven kunnen dat onderzoek ondersteunen of ze kunnen er zelf rond aan de slag gaan. Zo kan de vraag naar nieuwe grondstoffen en materialen op een duurzame manier opgelost worden terwijl doorgedreven recyclage en hergebruik de bestaande materialen in gebruik houden.”

Bedrijven die het VinylPlus® Product Label inmiddels hebben behaald zijn onder meer Deceuninck, Epwin Window Systems, Finstral, Gealan, Internorm, Rehau, Salamander, Schüco, VEKA en Verseidag.

Deel dit artikel:

Onze partners