VIDEO: zo zal het circulair bedrijfsgebouw van Kamp C er gaan uitzien

In een video op zijn website geeft The Engineering Network of kortweg TEN een impressie van hoe het nieuwe, volledig circulaire gebouw van Kamp C in Westerlo er zal gaan uitzien. TEN maakt deel uit van het consortium dat de ontwerpopdracht in de wacht sleepte en voorts bestaat uit aannemersbedrijf Beneens, Streng-th, MuurtuinWest Architectuur, Tenerga en VITO

Met het nieuwe gebouw, dat de naam ’t Centrum krijgen, wil Kamp C het traditionele bouwproces doorbreken en het principe van circulair bouwen in Vlaanderen introduceren. Kamp C wil laten zien wat circulair bouwen inhoudt, welke opportuniteiten het biedt voor de Vlaamse bouwsector en hoe dit principe concreet in praktijk te brengen is.

“Circulair bouwen steunt op zeven pijlers: circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire materiaalkeuze, circulaire businessmodellen, circulair ontwerpen, circulair aanbesteden, circulaire financieringsvormen en het nieuwe werken. In dit project kwamen deze zeven pijlers zo veel als mogelijk aan bod", aldus Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C.

Het gebouw kwam er dan ook na een circulaire aanbesteding, waarop Joeri Beneens recent dieper inging tijdens een webinar. 

Deel dit artikel:

Onze partners