Vijf redenen om aan waterberging op het dak te doen

Met de lancering van de nieuwe waterretentiebox WRB170 kiest Optigrün resoluut voor de weg vooruit. Het aspect watermanagement en de berging van hemelwater op het dak worden volgens Europa’s marktleider op het gebied van groendaken en daktuinen almaar belangrijker. Geert de Bruijne, Optigrüns ambassadeur in België, lijst vijf redenen op om aan waterberging op het dak te (gaan) doen.

1. Water opvangen én vasthouden daar waar het neervalt is de logica zelve

Hemelwater komt terecht op het dak. En dan hebben we twee mogelijkheden: ofwel laten we het gewoon weglopen naar de riolering, ofwel doen we er iets mee.

Gewoon laten weglopen is eigenlijk geen optie meer: water wordt schaarser en schaarser en daarmee ook duurder en duurder, dus is het aangewezen om er effectief iets mee te gaan doen.  Al te vaak echter betekent dat op vandaag dat we het van het dak halen, opvangen in een regenput of in een tank en vervolgens gaan gebruiken voor de toiletspoeling of voor de wasmachine of gewoon weer oppompen naar het dak om daar gebruikt te worden voor de bewatering van de daktuin.

De voor de hand liggende vraag is dan uiteraard waarom we het eerst van het dak halen. Laten we het water gewoon houden waar het valt en daar, via capillaire werking en verdamping, gebruiken voor de bewatering van de daktuin. Eventuele overschotten kunnen we dan nog altijd gebruiken voor de toiletspoeling of voor de wasmachine.  Het is echt de logica zelve.


2. Een watervoorraad op het dak is een effectief wapen in de strijd tegen de klimaatverandering

België staat op de 23ste plaats op de lijst van landen die te maken hebben met waterschaarste. We vallen daarmee in de categorie van landen die per jaar 40 tot 80% van het beschikbare water opgebruiken. Met de klimaatverandering in het achterhoofd belooft dat dus weinig goeds voor de toekomst. Hevige regenbuien zullen vaker voorkomen, maar ook langere periodes van ernstige droogte. En dan is de mogelijkheid om de gevallen watervoorraad op het dak vast te houden én actief te beheren een zeer interessante troef. Met Optigrüns WRB170 ga je bijvoorbeeld tot 161 liter per m² water op het dak bergen en zo ter beschikking houden voor de drogere periodes. Gekoppeld aan een Smart Flow Control en een regentank kun je die voorraad bovendien heel actief gaan beheren en aanwenden waar en wanneer dat het beste uitkomt. Gedaan dus met de rechtstreekse afvoer van piekbuien, die zorgt voor overbelaste rioleringsstelsels en ondergelopen straten. En ook gedaan met daktuinen die kapot gaan van droogte tijdens de langere periodes waarin er geen druppel meer uit de lucht valt.


3. Waterberging kan niet alleen op een intensief groendak

Maar al te vaak wordt een retentiedak automatisch geassocieerd met een uitbundig bloeiende daktuin, met weelderige plantengroei en metershoge bomen. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar waterberging kan net zo goed op een extensief groendak met een sedum-grassen-kruidenvegetatie. Of met gewone sedummatten. Het kan zelfs in combinatie met een solargroendak, waar Optigrün zijn groen gaat combineren met de steunpoten voor PV-panelen.

Waterberging betekent dus niet automatisch dat je honderden kilo's extra gewicht aan je dak gaat toevoegen. Optigrüns WRB85i heeft bijvoorbeeld wel een capaciteit van zo'n 80 liter per m², als je de waterdiepte daarin gaat beperken tot pakweg 3 centimeter, betekent dat eigenlijk slechts een extra belasting van zo'n 35 kg per m². En die watervoorraad is dan perfect voldoende om je extensief dak in optima forma te houden.

Je kunt trouwens net zo goed aan waterberging doen onder een betegeling of in combinatie met een grinddak. Op de keper beschouwd kun je waterberging toepassen op zowat elk type dak.


4. Bij een retentiedak heb je geen helling nodig

Om aan waterberging op het dak te doen, heb je een dak nodig met een nulhelling. Het hellingsbeton komt dus te vervallen. Dat betekent niet alleen een besparing in de bouwkost en in materiaal, het levert bovendien een verkorting op van de uitvoeringsperiode. De constructie wordt ook nog eens lichter, want ook hellingsbeton weegt wel wat. En ten slotte, niet onbelangrijk bij terrassen of toegankelijke daken: het zorgt voor een aanzienlijke winst in de beschikbare hoogte. En laat die opstandhoogte aan terrasdeuren nu net altijd één van de moeilijke detailaansluitingen zijn. Kortom, doordat we bij waterberging het hellingsbeton kunnen supprimeren, boeken we winst op heel wat constructieve vlakken.


5. Waterretentieboxen zorgen voor een stabiele ondergrond én voor eenvoudigere detaillering

De WRB-retentieboxen van Optigrün, die voor 100% uit gerecycleerd PP-regeneraat bestaan, hebben een indrukwekkende druksterkte tot 800 kN/m². Het kan dus zeer interessant zijn om over het volledige dakvlak aan waterberging te doen en de kratten over het volledige oppervlak toe te passen.  Zo ontstaat een perfect stabiele en egale horizontale ondergrond voor een daktuin, maar ook voor betegeling op tegeldragers, voor plantenbakken, voor waterpartijen ... Door de grote druksterkte is het ook mogelijk om bijkomende constructies zoals scheidingswanden of bijgebouwtjes te plaatsen. En doordat je op die manier ook de dakafdichting optimaal gaat beschermen, wordt ook de algemene detaillering van het dak een stuk eenvoudiger. 

Samengevat moet je volgens de Bruijne dus eigenlijk al heel goed je best doen om een goeie reden te bedenken waarom je niét aan waterberging zou (gaan) doen op het dak. "Optigrün staat in ieder geval klaar om iedereen in het werkveld, van architect en studiebureau over bouwheer en promotor tot algemene aannemer en installateur, bij te staan in de planning, berekening, opbouw en uitvoering van elk project met, of desnoods ook zonder, waterberging op het dak", klinkt het.

Deel dit artikel:

Onze partners