VinylPlus® Product Label in Belgische Gids voor Duurzame Aankopen

Het VinylPlus® Product Label werd onlangs opgenomen in de Gids voor Duurzame Aankopen van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Het prijkt daarin naast gevestigde duurzaamheidslabels als onder meer FSC, PEFC, Cradle to Cradle, Der Blauer Engel en The Nordic Swan. 

Al twaalf jaar lang kunnen professionele aankoopexperten in België terecht op de online Gids voor Duurzame Aankopen voor aanwijzingen om hun overheidsopdrachten innovatief, milieuvriendelijk en sociaal en ethisch verantwoord in te vullen. Naast regelgevende en beleidsinformatie verwijst de gids opgesteld door FIDO ook naar onder meer goed praktijkvoorbeelden, voorbeeldbestekken en labels. Aan die labels voegde FIDO nu ook het VinylPlus® Product Label toe.

Dat label zag nog maar twee jaar geleden het levenslicht. Het werd gelanceerd door de partners van VinylPlus®, de vrijwillige verbintenis van de Europese pvc-industrie om de eigen activiteiten en producten te verduurzamen, om de duurzaamheidsprestaties van pvc-bouwproducten te certificeren. Inkopers van pvc-bouwproducten die het VinylPlus® Product Label dragen, verzekeren zich ervan dat de fabrikant een paar kritische elementen voor duurzaamheid en circulariteit in rekening heeft gebracht.


Voldaan aan 5 criteria

Om te worden opgenomen in de Gids voor Duurzame Aankopen moest het VinylPlus® Product Label voldoen aan vijf criteria uit artikel 54 van de Wet inzake overheidsopdrachten, die voortvloeiden uit artikel 43 van de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement inzake overheidsopdrachten. Die criteria waren:

  1. de keurmerkeisen hebben alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen;
  2. de keurmerkeisen zijn gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
  3. het keurmerk is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, met inbegrip van publieke instellingen, consumenten, sociale partners, fabrikanten, distributeurs en niet-gouvernementele organisaties kunnen deelnemen;
  4. het keurmerk is voor alle betrokken partijen toegankelijk;
  5. de keurmerkeisen worden vastgesteld door een derde partij waarover de ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent.

Door de opname in de gids zal het VinylPlus® Product Label voortaan dus worden gepromoot aan de Belgische overheidsinkopers naast gevestigde duurzaamheidslabels als FSC, PEFC, Cradle to Cradle, Der Blauer Engel of The Nordic Swan, in vijf productcategorieën:

  • ramen/deuren;
  • producten die gerecycleerde kunststoffen bevatten;
  • beschermfolies;
  • vloer- en tapijtproducten;
  • textielvloeren

Het VinylPlus® Product Label werd eerder ook al geïntegreerd in het label Duurzaam Schijnwerk, ontwikkeld door de Belgian Construction Certification Association (BCCA), die streeft naar verbetering van de kwaliteit in de bouwsector. Al die erkenningen zijn voor VinylPlus® het bewijs dat het label geloofwaardig en effectief is. Er lopen momenteel ook nog verschillende procedures voor andere erkenningen.

Vandaag hebben 11 bedrijven het VinylPlus® Product Label reeds behaald: DeceuninckEpwin Window SystemsFinstralGealanInternorm, RehauSalamanderSchücoVEKA en Verseidag.

Deel dit artikel:

Onze partners