Vlaamse Overheid en verschillende grote bedrijven kiezen voor circulair kantoormeubilair van Nnof

Het Facilitair Bedrijf sloot onlangs twee raamcontracten af met Nnof, dat gebruikt kantoormeubilair opknapt en het een nieuw leven geeft. Daardoor kunnen de entiteiten van de Vlaamse Overheid en lokale besturen nu vlot refurbished kantoormeubilair aankopen bij Nnof, dat vandaag ook onder meer Eneco, Unilever, Verso en Deloitte tot zijn klanten mag rekenen.

“Zogenaamd circulair aankopen wint in sneltempo aan interesse, zowel in de publieke als private sector”, aldus Anne Lenaerts, Sales, Marketing & CSR director bij Nnof. “Traditioneel wordt er in een aankoopproces primair gekeken naar parameters als prijs, gebruiksgemak en esthetiek. Bij circulair aankopen gaat het echter ook over waardebehoud en hoogwaardig hergebruik en over het samen ontwerpen van een optimale product/dienst-combinatie voor de opdrachtgever. Circulair aankopen verlegt de focus van minimale kosten naar een minimale ‘life cycle cost’.”

De twee raamcontracten die Het Facilitair Bedrijf recent afsloot met Nnof stellen de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen dus in staat vlot refurbished kantoormeubilair te kunnen aankopen bij Nnof. In het verleden realiseerde Nnof echter ook al enkele projecten voor de Vlaamse overheid, zoals de circulaire kantooruitrusting van het Virginie Lovelinggebouw in Gent en het Herman Teirlinckgebouw en Hendrik Consciencegebouw in Brussel. In die eerste projecten werd telkens een aanzienlijke financiële besparing gerealiseerd en werd heel wat CO2-uitstoot voorkomen, in vergelijking met de situatie waarin niet voor refurbishment van het bestaande kantoormeubilair of de aankoop van ‘nieuw’ gerefurbished kantoormeubilair was gekozen. Bij het Herman Teirlinckgebouw en Hendrik Consciencegebouw in Brussel ging het om respectievelijk 37 en 13 ton, in Gent om 13 ton. De financiële besparing bedroeg voor de drie projecten samen meer dan 2 miljoen euro. Het raamcontract met Nnof zorgt ervoor dat voor de toekomstige (her)inrichting van kantoorgebouwen van de Vlaamse Overheid niet telkens opnieuw een aparte overheidsopdracht moet worden opgesteld.


Uitgebreid dienstenpallet

Nnof, wat staat voor nearly new office facilities, is een spin-off van kantoorverhuisbedrijf Transmoove. De kmo won met het maken van nieuwe werkposten van bestaand kantoormeubilair al diverse milieuprijzen. De aanleiding voor het oprichten van Nnof was dan ook om middels die dienstverlening – duurzame kantoortransformaties – de bedrijvengroep CO2-neutraal te maken.

Nnof biedt inmiddels een uitgebreid dienstenpallet aan om bedrijven duurzamer te doen omspringen met hun bestaand kantoormeubilair, dat veelal tot 60% gerecupereerd kan worden. De dienstverlening omvat de begeleiding van het veranderingstraject, het interieurontwerp, de inventarisatie van het huidig meubilair, het projectmanagement en de concrete transformatie van het meubilair tot nieuwe hedendaagse kantoorinrichtingen - eventueel aangevuld met ex site gerefurbished meubilair. Ook voor het biodiverser maken van de buitenaanleg kan je bij Nnof terecht.

Onder meer Eneco, Unilever, Verso en Deloitte deden al een beroep op Nnof om hun kantoren op duurzame wijze te vernieuwen. Anne Lenaerts: “De circulaire economie resulteert in 90% minder afval en 80% minder CO2-uitstoot. De Facility Manager is de motor van verandering. Als hij bereid is om het circulair zaadje te planten, kan er nadien worden geoogst vanuit de eigen afgedankte kantoormeubelelen.”

Deel dit artikel:

Onze partners