Vlaamse Regering keurt nieuw beleidsprogramma circulair bouwen goed

De Vlaamse Regering keurde recent het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ goed. Dat programma omvat inspanningen die de Vlaamse overheid samen met de actoren uit de bouwsector de komende jaren zal doen om de milieu-impact van gebouwen in Vlaanderen drastisch te verminderen. Het programma moet helpen de obstakels te overwinnen die de transitie naar een circulaire bouweconomie nog in de weg staan.

In het opstellen van het beleidsprogramma vertrok de Vlaamse Regering van hoe ver ze in 2050 wil staan op het vlak van circulair bouwen. Die visie werd vervolgens vertaald naar stappen die daarvoor nodig zijn tegen 2030. De focus ligt daarbij op circulair bouwen en meer specifiek op het circulaire beheer van materialen en de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

De uitdagingen waar het beleidsprogramma een antwoord wil bieden, zijn de volgende:

  • het marktvertrouwen in gerecycleerde en hergebruikte materialen vergroten;
  • meer samenwerking bewerkstelligen binnen het volledige waardenetwerk van een bouwproject, van ontwerp- en constructiefase over gebruiksfase tot hergebruiksfase van een gebouw en/of zijn materialen;
  • (meer) tools ontwikkelen voor het meten en inventariseren van informatie over ons bouwpatrimonium om de impact op het milieu in kaart te brengen;
  • sensibiliseren en opleidingen geven over circulair bouwen om zowel de bouwsector als de bouwer mee aan boord te krijgen.

De inspanningen nodig om die doelstellingen te bereiken, werden geïdentificeerd  en samengebracht in negen werven en verdere deelwerven waarin de Vlaamse Regering met de partners de komende jaren aan de slag gaat.

Op de website van OVAM vind je het goedgekeurde beleidsprogramma. De Vlaamse overheid gelooft dat ze met dit beleidsprogramma de fundamenten legt voor een volledige omslag naar een circulaire bouweconomie richting 2050.

Deel dit artikel:

Onze partners