VMSW zoekt bouwteam voor flexibele wooninfrastructuur: nog enkele dagen om je dossier in te dienen!

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) schreef een aanbesteding uit voor het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur. In een eerste leven zal die gebruikt worden als nooddorp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de Eikstraat in Gent. Nadien wil de VMSW de wooninfrastructuur een tweede leven met definitief karakter geven op een andere locatie. Inschrijven op de aanbesteding kan nog tot en met 22 januari via deze link.

De VMSW, of de Vlaamse Overheid dus eigenlijk, zal bij de selectie veel belang hechten aan de duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit van de ingediende voorstellen. Aangezien de wooninfrastructuur meer dan één bestemming zal hebben, moet de ze immers zowel naar samenstelling als inrichting flexibel vormgegeven worden.

"De bouwteams die een ontwerp indienen moeten er rekening mee houden dat de wooninfrastructuur nadat ze gebruikt werd als nooddorp, op een andere locatie een herbestemming met definitief karakter zal krijgen, bijvoorbeeld tot studentenhuisvesting, en dus (gedeeltelijk) omgebouwd moeten worden om te voldoen aan de woonnormen die gelden voor de gekozen herbestemming. De opdrachtnemer moet zelf kunnen instaan voor het verplaatsen en de herconfiguratie van de wooninfrastructuur", klinkt het onder mee.

Nog belangrijk: ondanks het feit dat de wooninfrastructuur op termijn een tweede leven met een definitieve functie krijgt, zal ze gedurende haar volledige levensduur toch moeten voldoen aan verscheidene woonnormen.

De VMSW benadrukt ook dat, aangezien het voorwerp van de opdracht het voorzien van noodinfrastructuur betreft, korte uitvoeringstermijnen onontbeerlijk zijn voor een goed verloop van de opdracht.

Deel dit artikel:

Onze partners