Voormalige Recorsite in Hasselt circulair herontwikkeld tot bedrijvencampus RE|CORE

Projectontwikkelaar Futurn en Mathieu Gijbels gaan de voormalige Recorsite in Hasselt herontwikkelen tot een duurzame bedrijvencampus die de naam RE|CORE krijgt. Ze doen dat in samenwerking met UAU Collectiv, landschapsarchitect Studio Basta en Enerdo, een studiebureau met focus op duurzame energie. Circulair bouwen vormde het uitgangspunt bij het uittekenen van de herontwikkeling, wat onder meer resulteerde in flexibele gebouwen met een materialenpaspoort, het gebruik van natuurlijke, recycleerbare en recuperatiematerialen en een focus op demonteerbaarheid en modulariteit. Eind 2023 moet RE|CORE de eerste bedrijven ontvangen.

RE|CORE wordt volgens Futurn en Mathieu Gijbels misschien wel de duurzaamste bedrijvencampus van Vlaanderen. Futurn is met de ambitieuze herontwikkeling alvast niet aan zijn proefstuk toe. “In onze projecten richten we ons op de transformatie van bestaande sites naar hedendaagse, multifunctionele en toekomstbestendige bedrijvenparken. Die aanpak heeft veel voordelen: we nemen geen open ruimte in en zorgen voor een opwaardering van bestaand patrimonium. Vanzelfsprekend hebben we ook altijd aandacht voor milieu, klimaat en energie- en waterhuishouding en stemmen we de programmering steevast af op het comfort van de gebruikers en op de impact op de ruimere omgeving”, vertelt Managing Partner Gunther Biddelo.

De transformatie van de Recorsite naar RE|CORE rust volgens het projectteam op vier kernconcepten: het moet een herontwikkeling worden met oog voor circulariteit en ecologie en met een duurzaam energieplaatje, de bedrijvencampus moet mensen en omgeving verbinden, hij moet garant staan voor een bruisende 9-to-5-community én de campus moet een bruisende uitstraling hebben. Om de juiste bedrijven aan te trekken om dat te bewerkstelligen, stelden Futurn en Mathieu Gijbels een charter op waarin het inzetten op duurzame energie en welzijn verankerd is. Ondernemingen die zich op de bedrijvencampus zullen vestigen, moeten dat duurzaamheidscharter ondertekenen.


Vier kwartieren

De site ligt in industriegebied en dat blijft de hoofdbestemming van het nieuwe project. RE|CORE wordt een levendige mix van kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen voor grote en kleine ondernemingen aangevuld met ondersteunende diensten en enkele andere functionele bestemmingen.

Het masterplan verdeelt de site uiteindelijk in vier verschillende kwartieren. Het bestaande kantoorgebouw blijft kantoren, vergaderzalen en opleidingsruimtes huisvesten en krijgt ook enkele coworking spaces. Aan het kantoorgebouw wordt ook een pleinzone gecreëerd.

Die pleinzone vindt connectie met de vroegere productiehal, die een mix van functies krijgt, kwartier 2. De bestaande structuren bieden de mogelijkheid om parkeergelegenheid, sportinfrastructuur, opslagruimte en ateliers te combineren binnen één multifunctionele hub.

Een derde kwartier bevindt zich aan de Grote Ring. De bestaande hallen aldaar vormt het projectteam om tot een zone voor kleinere kmo’s. “Commercieel onderzoek en ruime ervaring leren ons dat daar in en rond Hasselt veel vraag naar is”, klinkt het. De hallen laten toe flexibel om te springen met oppervlakten en samenvoegbaarheid. Het open bouwveld naast de snelweg wordt dan weer onderverdeeld in bouwzones voor gebouwen met verschillende volumes en moet grotere kmo’s een uitvalsbasis bieden. Op vraag van bedrijven kunnen daar gebouwen op maat ontworpen worden.

Het vierde kwartier ten slotte, voorziet in ruimte voor voor beleving: gemeenschappelijke lunchplekken, horeca, groene en blauwe zones, sportfaciliteiten en tijdelijke exposities. Die ontmoetingsplekken hebben allemaal tot doel de ‘RE|CORE-community’ met elkaar te verbinden.


Circulaire ambities op gebouwniveau

Hoe willen de projectpartners het kernconcept 'oog voor circulariteit en ecologie en met een duurzaam energieplaatje' precies bereiken? Wel, het masterplan ging zorgvuldig om met het industriële erfgoed op de Recorsite en vond met behulp van LCA-analyses een optimaal compromis tussen afbraak, behoud en nieuwbouw. Er werd grondig onderzocht wat bouwkundig mogelijk is binnen de bestaande constructies. Enkel de gebouwen die te laag of onstabiel zijn om re recupereren of niet kunnen worden aangepast aan de huidige eisen en wensen op het vlak van isolatie, groendaken, zonnepanelen enzovoort worden afgebroken en vervangen door nieuwe hallen. Volgens de projectpartners is het masterplan niet in steen gebeiteld. “Het planningsproces is continue in beweging”, klinkt het. Elk gebouw op RE|CORE krijgt ook een materialenpaspoort.

Alle gebouwen op RE|CORE zijn ook functieloos en daardoor zo flexibel mogelijk ontworpen zodat ze kunnen meegroeien met wisselde behoeften van gebruikers. Wat gisteren een productiehal was, kan volgens het projectteam morgen een kantoor- of parkeergebouw worden.

Die nieuwe gebouwen worden ook deels gebouwd met de materialen van gebouwen die worden afgebroken. Urban mining on site dus. Zo zal beton bijvoorbeeld ter plaatse worden gebroken en rechtstreeks worden gebruikt voor de fundering van een nieuw gebouw. Ook verschillende binnenmuren, ramen en deuren van bestaande gebouwen die gesloopt werden, krijgen een nieuw leven. Materialen die nog herbruikbaar zijn maar geen nieuwe bestemming kunnen krijgen op RE|CORE, zullen worden doorverkocht of gedoneerd aan vzw’s of jeugdbewegingen.


Circulaire ambities op materiaalniveau

Niet alleen worden materialen afkomstig uit de afgebroken gebouw zo veel als mogelijk hergebruikt, ook worden recuperatiematerialen afkomstig van andere werven toegepast. De ‘nieuwe’ materialen zijn daar waar het kan dan weer composteerbaar of biodegradeerbaar of recycleerbaar – door het vermijden van complexe composieten en schadelijke stoffen.

Alle materialen worden ook zo demonteerbaar mogelijk toegepast middels mechanische verbindingen. Lijmen en kitten wordt tot een minimum beperkt. Ook wordt gestreefd naar modulariteit door het gebruik van standaardmaten.


Nieuw stadsdeel

Op basis van de identiteit van de bedrijven zal een inventaris worden gemaakt van te verwachten restwarmte om die in de mate van het mogelijke op de site te houden. Zo zullen sommige gebouwen verwarmd worden met de restwarmte van een ander gebouw.

De voormalige Recorsite wordt ten slotte ook deels onthard en groener.

RE|CORE heeft een uitstekende ligging, naast verschillende grote verkeersassen en daar willen de projectpartners optimaal gebruik van maken. Ze willen inzetten op onder meer openbaar vervoer, deelmobiliteit en elektrische voertuigen en werken op twee niveaus: de bereikbaarheid van RE|CORE binnen het stedelijke netwerk en de mobiliteit op de site zelf. Door de site open te breken en de verschillende mobiliteitsmodi terug te laten aanknopen op de al bestaande assen in en rond Hasselt, zal de campus fungeren als een nieuw stadsdeel.

In augustus van dit jaar dienden Futurn en Mathieu Gijbels de eerste bouwaanvraag in. Als alles volgens plan verloopt, vat fase 1 van het project nog dit jaar aan. Eind 2023 moet RE|CORE dan de eerste bedrijven ontvangen.

Deel dit artikel:

Onze partners