Wat heeft een specialist in de logistieke vastgoedsector aan BAMB?

Als specialist in de logistieke vastgoedsector streeft Montea ernaar om een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming te zijn. Daarom werkt Montea aan een voortdurend verbeteringsproces, waarbij op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de dagelijkse bedrijfsvoering worden opgenomen. Maar Montea wil nóg verder gaan en een voortrekkersrol spelen in het integreren van circulaire economie, waarbinnen BAMB kadert.

 

Het Europese BAMB-project (Buildings as Material Banks) wil het gebruik van materialen tijdens de hele levenscyclus van gebouwen – zowel bij nieuwbouw als bij renovatie – optimaliseren, binnen een visie voor circulaire economie. Om dit te verwezenlijken heeft het BAMB-project een nood aan een mind shift in 3 domeinen geïdentificeerd: ontwerpcultuur, waardebepaling en beheer van informatie c.q. samenwerking tussen actoren.

Montea ontwikkelt zijn eigen panden grotendeels zelf en blijft er eigenaar van. Dit kan een katalysator zijn om het BAMB-principe stap voor stap te integreren. Het is geen evident proces, aangezien hierbij heel wat stakeholders betrokken zijn: in eerste instantie de technische actoren, zoals architect en aannemer.

Griet Cappelle, Chief Operating Officer van Montea: “We merken dat een aantal van hen de eerste stappen zetten in BIM-modelleringen, maar dat het BAMB-principe nog niet zo goed gekend is. Montea ziet het als zijn rol om partners die hierin willen meedenken, te inspireren – bijvoorbeeld door inspiratiesessies te organiseren, zoals deze met Thomas Rau – en samen te kijken hoe we de principes kunnen integreren in het ontwerp- en bouwproces. Zo’n proces kan pas slagen als de mindset goed zit. We zijn blij dat we deze boeiende evolutie mogen meemaken, want eeuwen is “bouwen” eigenlijk weinig geëvolueerd en construeren we vaak nog zoals de Romeinen al bouwden. Nederland heeft in circulair bouwen een grote voorsprong. Het kan niet zijn dat onze grote aannemers in België achter zouden blijven.”

 

Een proces zoals BAMB kan pas slagen als de mindset goed zit. We zijn blij dat we deze boeiende evolutie mogen meemaken, want eeuwen is “bouwen” eigenlijk weinig geëvolueerd en construeren we vaak nog zoals de Romeinen al bouwden.

 

Buiten de platgetreden paden, ook financieel

Daarnaast zijn er de financiële actoren. Bij invoer van BAMB-principes is hier een grote verschuiving in het denkproces en in de zienswijze nodig. Een aantal belangrijke vragen hebben een zeer grote impact op de bedrijfsprocessen en -waardering. Montea is een beursgenoteerd bedrijf, wat inhoudt dat de schatter op geregelde tijdstippen zijn eigendommen waardeert. Griet Cappelle: “De financiële modellen moeten met de nodige creativiteit herzien worden, zodat een circulaire waardeketen kan ontstaan. Ook daar zullen we partners kiezen die openstaan om zich weg van de platgetreden paden te begeven. We zullen dan samen bekijken hoe zaken als waarderingen van gebouwen gedefinieerd kunnen worden, bijvoorbeeld indien bouwmaterialen niet meer in eigendom zouden zijn.”

Gezien het circulaire denken een grote “mind switch” vereist, waarbij heel wat actoren betrokken zijn, is Montea er zich van bewust dat dit proces enkel kan slagen als de overgang geleidelijk wordt geïntegreerd, en het gedachtengoed voldoende kan doorsijpelen bij de betrokkenen. Montea heeft als doestelling gesteld om in elk van zijn nieuwbouwprojecten te onderzoeken welke circulaire elementen kunnen geïntegreerd worden, en telkens één stap verder te gaan.

 

BAMB mee helpen ontwikkelen

Op 23 januari 2018 verwelkomde Leefmilieu Brussel – Lead partner van het BAMB project - 150 Europese actoren uit de bouwsector die deel uitmaken van het BAMB Stakeholder Netwerk. Griet Cappelle: “Uit de stakeholdersmeeting van BAMB blijkt dat na een meer theoretische fase, nu ook de eerste concrete stappen genomen worden, maar dat er nog geen sterke richtlijnen bestaan. BAMB wordt internationaal gestuurd, maar we zijn er toch zeer nauw bij betrokken; onder meer bij het opstellen van de Reversible Building Design guidelines en van het paspoort voor materialen. Vanuit ons bouwtraject zijn we, samen met de mensen van BAMB, aan het bekijken welke suggesties tot verbetering we kunnen aanbrengen. Als zij iets ontwikkelen, dan kunnen wij dit uittesten in reële situaties en feedback geven. Logistiek kan immers een zeer goede testcase zijn. We zien dus een rol voor ons in dat laboratorium van de eerste BAMB-processen en -procedures.”

 

Wie is Montea?

Montea is uitgegroeid van een Belgisch familiaal bedrijf tot een beursgenoteerde referentiespeler in logistiek vastgoed, en dit in België, Nederland en Frankrijk. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, dankzij flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Per 01/01/2018 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 901.287 m², verspreid over 52 locaties.Montea streeft ernaar om niet alleen maar te voldoen aan de wettelijke vereisten. Aan de hand van een duidelijke visie en initiatieven en acties wil het bedrijf verder gaan dan de geldende wetgeving. Het management en het volledige team van Montea zijn ervan overtuigd dat een verantwoordelijke aanpak van de activiteiten doorslaggevend is voor de duurzaamheid van het bedrijf.

Montea ontwikkelde reeds zijn eigen kwaliteitslabel voor duurzaamheid. Het BLUElabel behelst de toonaangevende internationale normen voor duurzaamheid met betrekking tot eigendom, zoals HQE, BREEAM en onderdelen van LEED. Montea kreeg ook als eerste Belgische vastgoedinvesteerder het certificaat “Lean & Green Star”, als erkenning voor het effectief verminderen van de CO2-uitstoot in de Belgische portefeuille met 26%.

Deel dit artikel:

Onze partners