Wat maakt nieuw Roompot Park in Hechtel-Eksel (Aché Ligno) zo circulair?

Men kan zich afvragen hoe duurzaam een vakantiepark te midden van de bossen en de velden is, maar los daarvan mag het nieuwe Roompot Park in Hechtel-Eksel, van de hand van het Aalsterse Aché Ligno Architecten, beslist worden bestempeld als het meest groene en circulaire vakantiepark van het land. De duurzame materialen maken het park CO2-negatief, al het regenwater wordt er gerecupereerd en de mogelijkheid bestaat om de woningen te demonteren in plaats van te slopen, om maar enkele zaken te noemen.

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel kondigde in juli 2020 aan dat Roompot, Europa’s tweede grootste aanbieder van vakantiewoningen, dit jaar een nieuw park zou openen in het Limburgse groen. De ambities zijn groot: samen met Zuhal Demir, Vlaams minister van onder meer Energie, Omgeving en Toerisme maakt Roompot bekend dat het park in aanbouw het meest duurzame vakantiepark van het land zal worden, zonder dat gasten hiervoor aan comfort zullen inboeten.


Transport voor de komende 25 jaar geneutraliseerd

Maar wat maakt het park nu precies zo duurzaam? Ten eerste zullen de 121 woningen voor 4, 6 en 16 personen die Roompot er zal verhuren, gebouwd worden met duurzaam hout. Zo heeft het 2.576 m3 hout, dat duurzaam in Europese PEFC-gecertificeerde bossen is gerooid, al in totaal 5,2 miljoen kg CO2 voorgoed uit de lucht onttrokken. Dat immense gewicht aan CO2 komt overeen met de CO2-uitstoot van alle vrachtwagens die nodig zullen zijn voor de bouw van het park en de afstand die de toekomstige gasten naar en van het park per dieselauto zouden afleggen in de komende 25 jaar. In die berekening houdt Roompot geen rekening met het gebruik van elektrisch en ander duurzamer transport waarvoor gasten de komende 25 jaren ongetwijfeld zullen kiezen.

Ondertussen groeien ook 1.750 nieuwe bomen op de plaats waar die voor het park zijn gerooid en die zullen de komende vijftien jaar opnieuw evenveel CO2 uit de lucht onttrekken en zuurstof produceren.


Demonteerbare woningen

Ten tweede: de vakantiewoningen zijn bijna integraal demonteerbaar en daarna te hergebruiken op een andere plek. Daarvoor zorgt de gebruikte bouwtechniek. De huisjes in het park zijn de eerste houten vakantiewoningen van het land die niet volgens een traditioneel houtskelet zijn gebouwd. Projectontwikkelaar Life Tree Group Aché Ligno Architecten kozen namelijk voor een structuur van duurzame massieve panelen kruislaaghout of cross laminated timber (CLT). Bij die innovatieve en duurzame bouwmethode bestaan de wanden uit meerdere lagen hout die kruislings verlijmd zijn en zo verbonden worden dat demontage mogelijk wordt.

CLT-hout heeft de voorbije jaren een serieuze opmars gemaakt in Duitsland en Oostenrijk en is stilaan ook de rest van Europa aan het veroveren. CLT heeft dan ook tal van troeven. In tegenstelling tot houtskeletbouw is men met deze ecologische constructie dus veel vrijer qua bouwconcept, maar ook qua stijl en architectuur. Daarnaast heeft CLT een goede CO2-balans en is het perfect te combineren met andere bouwmaterialen. CLT is ook erg brandveilig is, biedt tot 10% meer leefruimte op dezelfde oppervlakte dan bij een traditionele bouw en heeft goede isolerende eigenschappen. De gasten zullen van een comfortabel en gezond binnenklimaat kunnen genieten, terwijl men net minder moet verwarmen in de winter of afkoelen in de zomer.  
 

Regenwaterrecuperatie

Naast de ecologische houten structuur zullen de vakantiewoningen van het Roompot park ook met duurzame extensieve groendaken worden uitgerust. Die daken zijn duurzaam in hun opbouw en hebben een extra isolerende functie, wat opnieuw goed is voor het milieu. Bovendien bufferen zij samen 70.000 liter regenwater dat anders verloren zou gaan.

Daarnaast legt Roompot ook wadi’s aan, waarin het overtollige en propere regenwater door de bodem kan sijpelen en grondwaterreserves kan aanvullen. De Vlaamse Milieumaatschappij promoot het aanleggen van wadi’s op haar website omdat het regenwater dat gerecupereerd wordt nooit het terrein verlaat en zo 100% dienst doet voor het natuurlijke en inheemse groen van het park, dat vorm werd gegeven in nauwe samenspraak met Bosland.


Warmtepompen met groene elektriciteit

Ten vierde: voor de verwarming en de koeling van de woningen kiest de aanbieder van vakantiewoningen bewust voor systemen die niet werken op fossiele brandstoffen, zoals gas of stookolie. Duurzame warmtepompen zullen het hele jaar door voor de juiste temperatuur zorgen en bij voorkeur aangedreven worden door groene elektriciteit.

Het nieuwe centrumgebouw van het park, dat onder andere de receptie zal herbergen, zal nul op de meter zijn, dankzij de zonnepanelen die een totale capaciteit van 50 kilowattpiek hebben.
 

Extra ecologische isolatie onder de vloerplaat

De architecten van Aché Ligno integreerden ook duurzame elementen die gasten wellicht nooit zullen zien. De woningen krijgen namelijk geen traditionele funderingen, maar wel een ecologische grondlaag en stabilisator uit ecologisch glasgranulaat. Glasgranulaat is voor 100% gemaakt van gerecycleerd glas en kan onbeperkt hergebruikt worden. Glasschuimgranulaten blijven bovendien onder alle omstandigheden stabiel en passief, en zijn op geen enkele manier belastend voor het milieu en/of de gezondheid. Deze fundering is ook nog eens vochtwerend, temperatuurongevoelig en thermisch isolerend.
 

Groene wegen

De duurzame initiatieven beperken zich echter niet tot de vakantiewoningen van het park. Zo zullen de meeste wegen er met natuurlijk dolomiet of met grasdallen worden aangelegd. Alleen de hoofdweg waarop regelmatig auto’s – of een vrachtwagen voor de bevoorrading – zullen rijden, moet gebetonneerd zijn. Op die manier bestaat slechts 8,5% van het hele park uit verharding die geen water doorlaat.  


Sociale inclusie

Aannemer EcoStruct sloeg er ten slotte in om in samenwerking met het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth uit Peer mensen met een verstandelijke achterstand tewerk te stellen op de werf. Die sociale inclusie draagt sterk bij tot enerzijds een lokale verankering van het park en anderzijds een hogere eigenwaarde voor de cliënten van het begeleidingscentrum.

Roompot benadrukt ook nog dat de bouw van het duurzame park bovendien een herwaardering van de bestaande grond en geen nieuwe ontginning inhoudt. Op de locatie waar het park komt, bevond zich een oude, verkommerde camping.

Zuhal Demir: "Ik ben erg blij dat Roompot in deze uitdagende tijden voor Vlaanderen kiest om hier het meest duurzame park van het land te openen. De investering in een duurzaam park dat alle verplaatsingen van haar gasten neutraliseert, is in de sector uniek en zal een troef zijn voor het vakantiepark zelf, maar ook voor Limburg en Vlaanderen. Daarbij komt ook nog de unieke ligging in het prachtige Bosland die zonder twijfel heel wat Vlamingen maar ook buitenlanders zal overtuigen een overnachting in dit park te boeken wanneer het coronavirus onder controle is.”

“Bij Toerisme Vlaanderen willen we onder de slogan ‘Reizen naar Morgen’ werken aan een kwalitatief, inclusief en duurzaam toerisme,” zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Daarbij komt het er onder meer op aan niet langer blind te zijn voor de negatieve gevolgen van toerisme op mens en milieu, wat in het verleden maar al te vaak het geval was. Bij Roompot kiezen ze bijvoorbeeld bewust voor een houtconstructie die alle uitgestoten CO2 eigen aan de constructie en de uitbating van het park compenseert. Er is ook gedacht aan de lokale verankering van het park door bij de bouw samen te werken met een plaatselijk begeleidingscentrum voor mensen met een verstandelijke achterstand. En ook het feit dat Roompot bewust kiest voor streekeigen beplanting zorgt ervoor dat de ziel van deze plek maximaal gevrijwaard wordt. Allemaal dingen die we graag zien. We hopen dan ook dat Roompot zich actief gaat inzetten voor de thematische verhaallijnen die onze minister en Toerisme Vlaanderen naar voor schuiven om onze bestemming te promoten in binnen- en buitenland.”

Roompot plant het meest duurzame vakantiepark van België voor deze zomer te openen.

Deel dit artikel:

Onze partners