Wereldwijde recyclage van staal bespaart meer CO2 dan uitstoot van volledige Europese transportsector

Uit cijfers van het Bureau of International Recycling (BIR) blijkt dat in de periode 2015-2019 staalproducerende bedrijven wereldwijd zo’n 950 miljoen ton CO2- uitstoot vermeden door gerecycleerd staal te gebruiken in plaats van ijzererts. Een besparing die de totale uitstoot van de volledige Europese transportsector in dezelfde periode overtreft. “Wat nog maar eens het belang van recyclage in de aanpak van de klimaatproblematiek onderstreept,” aldus Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo, de Belgische federatie van de afval-en recyclagesector.

De makers van het recente BIR-rapport over de internationale recyclage van staal becijferden dat bedrijven jaarlijks 630 miljoen ton staalschroot gebruiken om nieuw staal te produceren. De CO2-uitstoot die ze vermijden door te kiezen voor recyclage, is dus groter dan wat de volledige Europese transportsector jaarlijks uitstoot.

“En dat is nog zonder de besparing in energieverbruik gerekend,” weet Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo (voorheen go4circle, red.) en lid van het BIR. “Staal produceren op basis van schroot vraagt tot 75% minder energie dan wanneer ijzererts wordt gebruikt.”

Denuo wil met de cijfers aandacht vragen voor het (her)gebruik van gerecycleerd staal in ons land. “België staat in de internationale top 20 van staalproducerende landen, en ook de staalrecyclage in ons land is van wereldniveau,” aldus Vaes. “Als we beide sectoren verder willen laten groeien, hebben we baat bij een sterk beleid dat recyclage lokaal verankert.”

De sector denkt daarbij onder meer aan een verbod op contante betalingen in de Europese schrootsector. België heeft contante betalingen in de sector al aan banden gelegd, maar in de ons omringende landen gelden die beperkingen niet. Daardoor trekken heel wat handelaars de grens over naar bijvoorbeeld Nederland, waar ze hun schroot wel nog tegen cash kunnen ruilen.

Ook wil de Denuo vooruitstrevende emissienormen in heel Europa. Vandaag gelden in Wallonië de strengste emissienormen ter wereld voor schrootverwerkers. Als deze normen van kracht blijven, dreigt de schrootverwerking naar bijvoorbeeld Frankrijk te verhuizen.

"De recyclagesector doet alvast heel wat investeringen om nog meer staal te recupereren uit de verschillende afvalstromen, maar een krachtig beleid kan de concurrentiekracht van Belgisch gerecycleerd staal verbeteren. En daar zullen zowel de Belgische staalsector als het klimaat wel bij varen", besluit Vaes.

Deel dit artikel:

Onze partners